Strøm vs nettleie

Strømregningen du får fra Eidsiva består av to deler: strøm og nettleie. Men hva er egentlig forskjellen?

Strøm

Denne delen går til Eidsiva. Du kjøper strøm av oss, siden vi er din strømleverandør. Denne kostnaden styres først og fremst av strømpriser og hvor mye strøm du bruker. Dagens spotpris kan du finne hos Nordpool.

Nettleie

Nettleien betales videre til de som eier ledningsnettet der du bor - altså din netteier. Nettleien går blant annet til å dekke kostnader til bygging, drift og vedlikehold av ledningsnettet i ditt område, samt offentlige avgifter. Du kan lese mer om nettleie hos NVE.Dette betaler du for gjennom strømregningen

* Beregningen viser gjennomsnittlig fordeling mellom strøm og nettleie for Eidsiva sine kunder.

 

Ønsker du mer informasjon?

Her finner du en oversikt over hva nettleien koster i ditt fylke.

Her finner du nyttig informasjon om både strømpriser og nettleie.