Energistyring – Ikke bruk mer energi enn du må

Energistyring – Ikke bruk mer energi enn du må

Eidsiva har inngått samarbeid med Enfo AS, og tilbyr løsninger for å redusere bedriftens forbruk i kWh, samt redusere nettleien gjennom styring av effekttopper. Lavere effekttopp gir lavere effektkostnad på nettleien.


Løsningene fra Enfo baserer seg på at det fysisk monteres en boks (Enfo power gateway) i kundens sikringsskap/ strømkurs, mot at kunden belastes med kostnader for leie av boksen.

Løsningen har 3 funksjoner som vil hjelpe din bedrift å spare penger;

• Sanntidsmåling
• Effektgrense (maks vokter)
• Energisparing (Legge inn oppvarming ut i fra bruksbehov)

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver hos Eidsiva for mere informasjon.