Moelven konsernet: Stolt av Eidsiva-samarbeidet

Moelven konsernet: Stolt av Eidsiva-samarbeidet

Med et årlig kraftforbruk nær100 GWh, er Moelven Industrier en ettertraktet kunde i kraftmarkedet. Men de handler ikke med “hvemsomhelst”.


- Profesjonalitet, god rådgivning og sikkerhet for leveransene er avgjørende, sier finansdirektør Rune F. Andersen. Samarbeidsavtalen med Eidsiva, som de har hatt tett konsernsamarbeid med helt siden årtusenskiftet, blir stadig fornyet.
- Forutsigbarhet med hensyn til prisnivåer og sikkerhet for leveransene er viktig og Eidsiva har levd opp til våre krav og forventninger, forteller Andersen.

Lang horisont
Det store kraftbehovet gjør at langsiktighet er nødvendig for konsernet. Også med tanke på pris. Konsernet sikrer strømprisen inntil 5 år frem i tid for å oppnå stabilitet og forutsigbarhet. Samarbeidet med Eidsiva for å oppnå gunstige avtaler går knirkefritt.
-De forvalter sikringsstrategien vår på en meget god måte, fastslår finansdirektøren.

Konkurransedyktig på pris
Moelven legger stor vekt på bærekraft i sin virksomhet, og arbeider kontinuerlig for å effektivisere strømbruken med mulig. Både miljømessig og økonomisk sett er dette mest bærekraftig over tid. Med det strømforbruket konsernet har, gir selv små endringer i strømprisen store utslag for kraftkostnadene i konsernet. Det legger de ikke skjul på. - Vi har fra tid til annen konkurranseutsatt kraftleveransene og forvaltningen av sikringsstrategien vår. Men det har ved gjentatte anledninger vist seg at Eidsiva er konkurransedyktige, og vi er veldig fornøyde med at vi finner vår leverandør lokalt her i Innlandet. I kraftmarkedet er det ikke nødvendig å dra langt for å finne en solid og skikkelig leverandør, sier Andersen. Og avslutter:
- Dette er bra for både Innlandet, Eidsiva og Moelven!

Større svingninger i strømprisene?

Større svingninger i strømprisene?

Det skjer mye i verden som påvirker strømprisene her hjemme. En av faktorene som kan påvirke strømmarkedet i Norge er overgangen til det grønne skiftet. Hvorfor er det slik?

I overgangen fra «regulerbare» energikilder som kjernekraft og kullkraft, til «uregulerbare» energikilder som solkraft og vindkraft, vil det i perioder bli veldig høye priser når det ikke er sol eller vind, mens det i andre perioder med høy produksjon blir veldig rimelig.

Når store land som Tyskland og Sverige skal redusere og legge ned sin produksjon av kjernekraft de kommende årene, vil dette påvirke det norske kraftmarkedet. For å holde oppe strømnettet i dager uten sol og vind, vil stabil norsk vannskraft bli en etterspurt kilde til fornybar energi. Denne etterspørselen vil påvirke det norske markedet ved at vi kan se større svinginger i prisene fremover.

Hvis du vil unngå å se disse svingningene i prisene på din strømregning og heller vil ha en forutsigbar pris kan du tegne en Fastprisavtale. Med en fastprisavtale får du den samme prisen per kWh i hele avtaleperioden som kan være alt fra tre måneder til tre år.

Les mer om Fastpris her.

Fastpris gir deg forutsigbarhet

Fastpris gir deg forutsigbarhet

• I Norge er det få kunder som inngår fastprisavtaler, mens det i andre land er mange som benytter seg av slike avtaler

• Fastpris gir lik pris gjennom året, og kunder med stort forbruk om vinteren vil kunne dra nytte av en fastprisavtale. Bedrifter som bruker strøm til oppvarming bruker gjerne like mye strøm i desember, januar
og februar som ellers i året, og derfor vil
en fastpris komme gunstig ut.

• Fastpris gjør det enkelt å budsjettere, Strømmarkedet siden prisen pr. kWh er kjent

Fra sol til bord

Fra sol til bord

Med hele låvetaket dekket med 216 solcellepaneler levert av Eidsiva Marked er Senter for presisjonsjordbruk ved NIBIO på Kapp i full gang med prosjektet “Fra Sol til Bord».

 

Målet er at man i nær fremtid kan erstatte diesel med solenergi i landbruket. Et steg på veien mot det er å utforske og utvikle fremtidens energikilder.
- Dette prosjektet er ment å være et steg på vegen mot det grønne skiftet. Ambisjonen er å utvikle og teste et konsept som tar i bruk ny teknologi for å erstatte diesel med solenergi,
forteller avdelingsleder Audun Korsæth hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Konseptet skal også bidra til å redusere klimagassutslipp fra andre kilder enn diesel, spesielt nitrogengjødsling, gjennom en helhetlig tilnærming med bruk av presisjonsjordbruk,
selvgående traktorer og roboter.

Prosjektet er tredelt:

• Produsere og overvåke strømproduksjonen
• Utvikle ulike lagringsformer for egenprodusert energi.
• Forbruke energi i samspill med utvikling av fremtidens landbruksmaskiner som roboter, droner og el-traktorer mv.

- Det er her dette prosjektet med presisjonsjordbruk
blir veldig interessant. I dag er vi kommet et stykke på vei. Det finnes allerede el-traktorer tilgjengelig - men vi ønsker å ta
dette videre. Vi ser blant annet for oss bruk av små og lettere ubemannede traktorer og autonome kjøretøy, som ved hjelp av
elektronikk både sår og gjødsler helt optimalt - og med stor presisjon, avslutter Korsæth.

Full kontroll på min side

Full kontroll på min side

Min Side gjør det enkelt for deg som kunde i Eidsiva å få oversikt overfakturaer og energiforbruk. Ved et bevist forhold til ditt forbruk, kandu redusere kostnader for kraftforbruk, nettleie og offentlige avgifter.

Min Side for bedrifter er et svært nyttig selvbetjeningsverktøy. 

Her får du enkelt tilgang til:

Økonomioversikt: kraftkostnad, nettleiekostnad og avgifter for hvert enkelt anlegg med historikk 2 år tilbake i tid.

Energioversikt: timeverdier, varighetskurver, utetemperatur, effektverdier og historisk månedsforbruk 2 år tilbake i tid, for hver enkelt måler.

Fakturaadministrasjon: her finner du faktura og periodeoversikt. Du kan enkelt lage din egen struktur gjennom å opprette avdelinger for bedre oversikt. I fakturarapportering kan du velge å hente ut forbruk/kostnad på enkelte anlegg, avdelinger eller totalt for virksomheten i ønsket periode.

Har du ikke prøvd Min Side?Gå til minside. eidsivaenergi.no. Klikk på “Registrer bruker” nederst på siden og følg anvisningene. Har du spørsmål om Min Side, kontakt kundeservice på telefon: 61 12 32 62.