Fastpris gir deg forutsigbarhet

I Norge er det få kunder som inngår fastprisavtaler, mens det i andre land er mange som benytter seg av slike avtaler.

Fastpris gir lik pris gjennom året, og kunder med stort forbruk om vinteren vil kunne dra nytte av en fastprisavtale. Bedrifter som bruker strøm til oppvarming bruker gjerne like mye strøm i desember, januar og februar som ellers i året, og derfor vil en fastpris komme gunstig ut.

Fastpris gjør det enkelt å budsjettere, siden prisene pr. kWh er kjent

Les mer om vår fastpriskampanje her