Moelven konsernet: Stolt av Eidsiva-samarbeidet

Med et årlig kraftforbruk nær100 GWh, er Moelven Industrier en ettertraktet kunde i kraftmarkedet. Men de handler ikke med “hvemsomhelst”.

- Profesjonalitet, god rådgivning og sikkerhet for leveransene er avgjørende, sier finansdirektør Rune F. Andersen. Samarbeidsavtalen med Eidsiva, som de har hatt tett konsernsamarbeid med helt siden årtusenskiftet, blir stadig fornyet.
- Forutsigbarhet med hensyn til prisnivåer og sikkerhet for leveransene er viktig og Eidsiva har levd opp til våre krav og forventninger, forteller Andersen.

Lang horisont
Det store kraftbehovet gjør at langsiktighet er nødvendig for konsernet. Også med tanke på pris. Konsernet sikrer strømprisen inntil 5 år frem i tid for å oppnå stabilitet og forutsigbarhet. Samarbeidet med Eidsiva for å oppnå gunstige avtaler går knirkefritt.
-De forvalter sikringsstrategien vår på en meget god måte, fastslår finansdirektøren.

Konkurransedyktig på pris
Moelven legger stor vekt på bærekraft i sin virksomhet, og arbeider kontinuerlig for å effektivisere strømbruken med mulig. Både miljømessig og økonomisk sett er dette mest bærekraftig over tid. Med det strømforbruket konsernet har, gir selv små endringer i strømprisen store utslag for kraftkostnadene i konsernet. Det legger de ikke skjul på. - Vi har fra tid til annen konkurranseutsatt kraftleveransene og forvaltningen av sikringsstrategien vår. Men det har ved gjentatte anledninger vist seg at Eidsiva er konkurransedyktige, og vi er veldig fornøyde med at vi finner vår leverandør lokalt her i Innlandet. I kraftmarkedet er det ikke nødvendig å dra langt for å finne en solid og skikkelig leverandør, sier Andersen. Og avslutter: - Dette er bra for både Innlandet, Eidsiva og Moelven!