Større svingninger i strømprisene?

Det skjer mye i verden som påvirker strømprisene her hjemme. En av faktorene som kan påvirke strømmarkedet i Norge er overgangen til det grønne skiftet. Hvorfor er det slik?

I overgangen fra «regulerbare» energikilder som kjernekraft og kullkraft, til «uregulerbare» energikilder som solkraft og vindkraft, vil det i perioder bli veldig høye priser når det ikke er sol eller vind, mens det i andre perioder med høy produksjon blir veldig rimelig.

Når store land som Tyskland og Sverige skal redusere og legge ned sin produksjon av kjernekraft de kommende årene, vil dette påvirke det norske kraftmarkedet. For å holde oppe strømnettet i dager uten sol og vind, vil stabil norsk vannskraft bli en etterspurt kilde til fornybar energi. Denne etterspørselen vil påvirke det norske markedet ved at vi kan se større svinginger i prisene fremover.

Hvis du vil unngå å se disse svingningene i prisene på din strømregning og heller vil ha en forutsigbar pris kan du tegne en Fastprisavtale. Med en fastprisavtale får du den samme prisen per kWh i hele avtaleperioden som kan være alt fra tre måneder til tre år.

Les mer om Fastpris her