Fra sol til bord

Med hele låvetaket dekket med 216 solcellepaneler levert av Eidsiva Marked er Senter for presisjonsjordbruk ved NIBIO på Kapp i full gang med prosjektet “Fra Sol til Bord».

Målet er at man i nær fremtid kan erstatte diesel med solenergi i landbruket. Et steg på veien mot det er å utforske og utvikle fremtidens energikilder.

- Dette prosjektet er ment å være et steg på vegen mot det grønne skiftet. Ambisjonen er å utvikle og teste et konsept som tar i bruk ny teknologi for å erstatte diesel med solenergi,
forteller avdelingsleder Audun Korsæth hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Konseptet skal også bidra til å redusere klimagassutslipp fra andre kilder enn diesel, spesielt nitrogengjødsling, gjennom en helhetlig tilnærming med bruk av presisjonsjordbruk,
selvgående traktorer og roboter.

Prosjektet er tredelt:
• Produsere og overvåke strømproduksjonen
• Utvikle ulike lagringsformer for egenprodusert energi.
• Forbruke energi i samspill med utvikling av fremtidens landbruksmaskiner som roboter, droner og el-traktorer mv.

- Det er her dette prosjektet med presisjonsjordbruk blir veldig interessant. I dag er vi kommet et stykke på vei. Det finnes allerede el-traktorer tilgjengelig, men vi ønsker å ta dette videre. Vi ser blant annet for oss bruk av små og lettere ubemannede traktorer og autonome kjøretøy, som ved hjelp av elektronikk både sår og gjødsler helt optimalt - og med stor presisjon, avslutter Korsæth.

Les mer om solenergi her