Hva påvirker strømprisen?

Strømprisen går opp og ned, og er gjerne høyere når det går mot vinter. Hva er egentlig grunnen til det?

Været

Ikke overraskende spiller været en stor rolle. Nedbør har mye å si for strømproduksjonen, da det trengs vann for å produsere strøm. Kraftproduksjonen i Norge består av 96 prosent vannkraft. Derfor vil dette si at vi stort sett har god tilgang til rimelig og ren strøm her til lands. Likevel er dette et kraftsystem som i stor grad avhenger av været, og temperatur og nedbørsmengden er helt avgjørende. Vi husker tilbake på varme sommere med veldig lite regn. For eksempel ble juli 2018 den tørreste på 100 år! I tillegg ble det tidlig vår og varmt i været. Dette gjorde at store deler av snøen fordampet før den kom inn i vannmagasinene.

Kull, gass og CO2

En annen faktor som spiller inn på strømprisen er produksjonskostnadene for kull og gasskraftverk. Disse avhenger av kullprisen og gassprisen, i tillegg til kostnader for utslippsretter for CO2.  COkvoteprisen har tredoblet seg siden nyttår. Dette vil derfor påvirke kostnadene når det kommer til fossil kraftproduksjon, og dermed også prisene på strøm i det europeiske kraftmarkedet som Norge tilhører.

Det europeiske strømmarkedet

Vi kommer ikke unna at tilbud og etterspørsel også er avgjørende for strømprisen. Selv om vi er så heldige å ha mye rimelig vannkraft i Norge, er det også prisen i strømmarkedet som bestemmer hva du må betale for en kilowatt med strøm. Dette svinger gjerne fra time til time, og den produserte strømmen i Norge kjøpes og selges på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Vi er altså en del av et europeisk marked, noe som betyr at Norge selger og kjøper strøm sammen med andre land i Europa. Hvordan situasjonen er ellers i markedet i Europa har innvirkning på prisene her hjemme.

Det er altså flere faktorer som påvirker summen på din strømregning. For det meste er dette ting vi ikke får gjort noe med, men det du derimot kan gjøre noe med er ditt eget strømforbruk! Små tiltak kan utgjøre store forskjeller over tid. Her kan du lese om våre beste tips til hvordan du kan bruke litt mindre strøm.

Test det ut, og lev energismart!