Hvordan kan min bedrift drive mer energieffektivt?

Sindre Landmark, salgssjef for energirelaterte tjenester i Eidsiva Energi, forteller om hvordan han jobber for å rådgi bedriftsledere og boligbyggelag til å drive mer energieffektivt.

Hva bruker jeg energi på i Eidsiva Energi? 

Som salgssjef for energirelaterte tjenester jobber jeg blant annet med å bevisstgjøre bedrifter og organisasjoner om hvordan de kan drive mer energismart ut fra deres respektive virksomhet. Ved hjelp av et energidatastyringssystem hjelper jeg bedriftsledere å håndtere energibruken deres med den hensikt å drifte mer energieffektivt.

I mitt arbeide rådgir jeg en rekke bedrifter, organisasjoner, landbruk og boligbyggelag med litt ulikt fokus. Fellesnevneren for denne rådgivningen er at Eidsiva Energi er en aktør som leverer noe mer enn strøm; vi tilpasser løsninger til den enkeltes behov.

Eidsiva Energi tilbyr tjenester som skal tilrettelegge for å leve energismart; vi er opptatte av at folk skal bruke energien på en smartere måte. Formålet er å gi ulike virksomheter fremtidsrettede og energismarte løsninger som kombinerer strøm, solceller og hjemmelading.

  • Med Eidsiva Energis rådgivning og energismarte løsninger kan bedriften din lette sitt klimaavtrykk og dermed få bedre vurderinger av banken. Dette kan igjen gi bedriften gunstigere finansiering.
  • Ved å beregne energiforbruket i det enkelte bygg, kan vi tilby energioptimaliserte løsninger med solcelleanlegg som en tilleggsfaktor.
  • Vi tilbyr smarte ladeløsninger til borettslag som gjør det enkelt og gunstig for den enkelte beboer å lade sin elbil. Gjennom smart lading og lastbalansering utnytter vi tilgjengelig kapasitet i nettet, og bilen får nok energi til sitt bruk. Denne løsningen sørger for enkel og oversiktlig administrasjon for de enkelte styrene.

Eidsiva Energis ulike tjenestetilbud og konsepter gjør at kan vi tilby energieffektive og bærekraftige løsninger for den enkelte bedrift eller boligbyggelag. Desto mer innsikt vi gir det enkelte foretak, og desto mer bevisste de er omkring sitt eget energiforbruk, jo smartere valg kan foretaket ta med utgangspunkt i sin miljøprofil.

I tillegg vil de ansatte eller medlemmene bli mer bevisste i de miljøvalgene organisasjonen gjør og således ta smarte energivalg både på jobb og på hjemmebane.

 

Sindre Landmark, Salgssjef energirelaterte tjenester, Eidsiva Energi