Energismart oppussing

Nå er det mange som tenker oppussing. Dersom du planlegger et større prosjekt, kan det lønne seg å gi huset en energioppgradering samtidig. Da sparer du framtidige energiutgifter, får bedre bo-komfort og inneklima, og boligen blir mer verdt.

Omtrent halvparten av energiforbruket i en vanlig bolig går til oppvarming. Varmen forsvinner særlig gjennom tak og vinduer. Enova har beregnet at en bolig fra 80-tallet «sløser bort» rundt 2 000 kroner hver måned om vinteren bare på grunn av dårlig isolasjon. Derfor kan det være mye å spare på og sørge for at huset holder bedre på varmen.

Å kombinere flere energitiltak gir ofte bedre effekt, og øker muligheten til å få støtte fra Enova.

Her er fem tiltak det kan være lønnsomt å vurdere:

1. Etterisolering

 • Hus bygd før midten av 90-tallet trenger ofte etterisolering. Også mange nyere bygg er for dårlig isolert. I tillegg til lavere energikostnader og bedre inneklima får du lavere risiko for fuktskader og råte.
 • Hvis du har kaldloft bør du isolere loftsgulvet. Istapper fra taket om vinteren kan være et tegn på varmelekkasje. Ved å etterisolere gulvet i første etasje mot uoppvarmet kjeller kan du senke innetemperaturen uten at det merkes, siden kalde gulv gjør at vi fryser lettere. Dette gir derfor ekstra energisparing.
 • Et alternativ kan være å blåse inn isolasjon i veggene. Da slipper du å bytte ut panelet. For eldre boliger kan du spare inn denne kostnaden på tre til fem år.
 • Hvis etterisolering inngår i en større energioppgradering av huset vil du kunne få tilbake penger. Enova støtter helhetlige oppgraderinger av bygningskroppen med inntil 150 000 kroner.

Les mer om etterisolering hos Enova

2. Lavenergivinduer

 • Vinduer i et vanlig hus utgjør opp mot en femdel av overflaten, men står for to femdeler av varmetapet. Størrelsen på tapet avhenger av vindusglasset, hvor stort vindusarealet er, samt isolering og tetting rundt vinduene. Hvis du har tolagsvinduer fra før midten av 90-tallet kan du mer enn halvere varmetapet ved å bytte til trelags lavenergivinduer. Du kan spare mer jo eldre vinduene er.
 • Nyere vinduer gir også mindre trekk. Derfor kan du senke temperaturen uten at det føles kaldere, noe som gir ekstra energisparing og bedre inneklima. Bedre støydemping er en annen positiv effekt du får med på kjøpet.
 • Vinduers isoleringsevne angis i U-verdi. Jo lavere verdi, jo bedre. Enova anbefaler U-verdi 1,0 eller bedre for å unngå kald trekk fra vinduene. 
 • Hvis bytte til lavenergivinduer inngår i en større energioppgradering av huset vil du kunne få tilbake penger. Enova støtter helhetlige oppgradering av bygningskroppen med inntil 150 000 kroner.

Les mer om lavenergivinduer hos Enova

3. Balansert ventilasjon

 • God ventilasjon er viktig for et godt inneklima, men den friske luften som kommer inn må varmes opp. Med balansert ventilasjon bruker du 80 prosent mindre energi til dette, siden den friske luften varmes opp med varme fra avtrekksluften med hjelp av en varmegjenvinner. Ventilasjonsanlegget filtrerer uteluften og fjerner fukt, slik at du samtidig får et bedre inneklima.
 • Du får inntil 15 000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt.

Les mer om balansert ventilasjon hos Enova

4. Varmestyringssystem

 • Med et automatisk varmestyringssystem får du enkelt kontroll over energiforbruket i huset. Med et slikt system kan du regulere temperaturen etter behov. Hvis du både deler inn huset i soner, og bruker tidsstyring og automatisk temperatursenking, kan du spare inntil 20 prosent av energien.

Les mer om varmestyringssystemer hos Enova

5. Fornybar varmekilde

 • Hvis du velger en fornybar varmekilde kan du spare både penger og miljøet.
 • Med vannbåren varme har du mange alternativer, blant annet biokjel, solfanger eller luft-til-vann-varmepumpe. Rentbrennende vedovner, pelletskamin og varmepumper er aktuelle løsninger som kan erstatte parafinkaminen. 
 • Du kan også undersøke om den tekniske løsningen du har i dag kan konverteres til å bruke bioolje eller bioparafin. 
 • Flere fornybarkilder kvalifiserer til støtte fra Enova. 

Les mer hos Enova.

Vil du vite mer?

Enova har fyldig informasjon på sin internettside om aktuelle energisparetiltak og gode eksempler på hva andre har gjort. De har en egen oversikt som viser hvilke muligheter som er mest aktuelle ut fra alder på boligen, og hva som passer for leiligheter, hytter og verneverdige hus.

På Enova sine side finner du også kjøpsveiledere for de ulike tiltakene. Disse gir en oversikt over fordeler og ulemper, hvem løsningen passer for, teknisk informasjon og sjekklister for kjøp. Siden gir dessuten informasjon om hvordan du kan beregne støttebeløp og mulig årlig innsparing for hvert tiltak.

Du kan også kontakte «Enova svarer» ved å ringe eller chatte via PC, for å få vite mer om de ulike tiltakene.

Husker du?

Les om gunstig grønt lån ved energibesparende tiltak som for eksempel solceller