Få støtte til energismart oppussing

Har du planer om å oppgradere huset? Da bør du samtidig tenke på om det kan være aktuelt å gjøre tiltak som gjør huset ditt mer energieffektivt. Vi gir deg en oversikt over hva du kan få penger til å gjennomføre.

Enten du skal gjøre mindre tilpasninger eller planlegger en større rehabilitering, kan det være smart å gjennomføre energitiltak når du likevel er i gang. Noen av disse kan gi deg rett til økonomisk støtte. Dette gjelder blant annet oppgradering av bygningskroppen, ulike oppvarmingsløsninger, solceller og kartlegging av hvilke tiltak som egner seg best for akkurat din bolig.

Enkelt å søke

Enovatilskuddet gjør at du kan få penger tilbake for energitiltak du gjør i boligen din ved oppgradering eller nybygging. Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført. Dersom du allerede har gjort energisparende tiltak bør du derfor sjekke listen nederst for å se om du kan få støtte til disse.

Søknadsprosessen er enkel. Det eneste du trenger er kvitteringer eller andre bevis på at tiltaket er gjennomført av kompetente fagfolk.

Start innsending av søknaden på denne siden, ved å velge hvilket tiltak du søker om støtte til. Du kan logge deg inn på samme måte som i nettbanken, og informasjon om din bolig blir automatisk hentet opp.

Støtte til energirådgivning

Energirådgivning er et av områdene du kan få støtte til. Dersom du planlegger en omfattende rehabilitering kan dette være et fornuftig sted å starte. En energirådgiver vil kartlegge tilstanden til boligen din, og lage en plan med aktuelle tiltak for å redusere bruken av energi. Denne planen vil være et godt utgangspunkt når du skal bestemme deg for hvilke tiltak du vil gjennomføre.

Vil du vite mer?

Enova har fyldig informasjon på sin internettside om aktuelle energisparetiltak og gode eksempler på hva andre har gjort. De har en egen oversikt som viser hvilke muligheter som er mest aktuelle ut fra alder på boligen, og hva som passer for leiligheter, hytter og verneverdige hus.

På siden finner du kjøpsveiledere for de ulike tiltakene. Disse gir deg oversikt over fordeler og ulemper, hvem løsningen passer for, teknisk informasjon og sjekklister for kjøp. Siden gir dessuten informasjon om hvordan du kan beregne støttebeløp og mulig årlig innsparing for hvert tiltak.

Du kan også kontakte «Enova svarer» ved å ringe eller chatte via PC, for å få vite mer om de ulike tiltakene.

Hvilke energitiltak støttes?

Som privatperson kan du søke om støtte til ett eller flere av tiltakene som er listet opp under. Ved å tenke helhetlig i en større oppgradering vil du potensielt kunne ha rett til ganske mye i støtte.


Energirådgivning - inntil 7 500 kroner i støtte
Du får inntil 5 000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din, og ytterligere 2 500 kroner dersom termografering inngår i rådgivningen.
Les mer hos ENOVA


Luft-til-vann-varmepumpe - inntil 20 000 kroner i støtte
Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du installerer en luft-til-vann-varmepumpe.
Les mer hos ENOVA


Væske-til-vann-varmepumpe - inntil 30 000 kroner i støtte
Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du installerer en væske-til-vann-varmepumpe.
Les mer hos ENOVA


Avtrekksvarmepumpe - inntil 20 000 kroner i støtte
Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du installerer en avtrekksvarmepumpe som gjenvinner varmen fra våtrom og kjøkken.
Les mer hos ENOVA


Vannbåren varme - inntil 10 000 kroner i støtte
Du får inntil 10 000 kroner i støtte når du legger om til anlegg for vannbåren varme i form av radiatorer eller gulvvarme.
Les mer hos ENOVA


Bio-ovn med vannkappe - inntil 10 000 kroner i støtte
Du får inntil 10 000 kroner i støtte når du skaffer deg en bio-ovn med vannkappe, som fordeler varmen rundt i huset gjennom et vannbårent system.
Les mer hos ENOVA


Biokjel - inntil 25 000 kroner i støtte
Du får inntil 25 000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel som kan bruke for eksempel flis, pellets eller ved til å gi vannbåren varme.
Les mer hos ENOVA


Strømproduksjon - inntil 28 750 kroner i støtte
Du får inntil 28 750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet fra fornybare energikilder for eksempel sol eller vind.
Eidsiva tilbyr ferdiginstallerte solcelleanlegg tilpasset ditt hjem, og gir deg også mulighet til å levere egenprodusert strøm tilbake til nettet som Pluss-kunde.
Les mer hos ENOVA


Solfangere - inntil 15 000 kroner i støtte
Du får inntil 15 000 kroner i støtte når du installerer et solfangeranlegg.
Les mer hos ENOVA


Varmegjenvinning av gråvann - inntil 2 500 kroner i støtte
Du får inntil 2.500 kroner i støtte når du får installert varmegjenvinning av vann fra dusjing, klesvask, oppvask og matlaging.
Les mer hos ENOVA


Oppgradering av bygningskroppen - inntil 150 000 kroner i støtte
Du får inntil 150 000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt.
Les mer hos ENOVA


Balansert ventilasjon - inntil 20 000 kroner i støtte
Du får inntil 20 000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt, som gjenbruker varmen fra luften i boligen.
Les mer hos ENOVA


Varmestyringssystem - inntil 4 000 kroner i støtte
Du får inntil 4 000 kroner i støtte når du får installert et varmestyringssystem, som gir deg bedre kontroll over energibruken i boligen.
Les mer hos ENOVA


Enova har egne støtteprogram for boligsameier, borettslag og bedrifter.