Flere velger fastpris

Etter en tørr sommer er det mindre vann i norske vannmagasiner enn normalt. Nå frykter flere og flere at vi vil bli avhengige av strømimport i vinter, noe som kan bety rekordhøye strømpriser.

Flere frykter en kald vinter

Strømprisene har allerede steget mye de siste dagene fra et allerede høyt nivå. Strømselskapenes innkjøpspris er på 66,80 øre per kilowatt i desember og på 66,60 øre per kilowatt i januar. Kraftanalytikerne i Eidsiva samt i flere analysebyråer forventer nå at strømprisene kan stige ytterligere. Eidsiva Energi gikk tidligere i høst inn og kjøpte kontrakter som gjør at vi nå kan tilby deg som kunde gunstige fastprisavtaler. Fastprisavtalen med varighet i ett år kan nå inngås til 61,1 øre per kilowattime. Eidsiva Energi tilbyr også andre fastprisavtaler med varighet fra 3 måneder til 3 år.

I lengre perioder har spotpris vært det billigste alternativet man kunne valgt. Denne epoken kan nå være over og trenden ser ut til å ha snudd. Tall fra SSB viser at fastprisavtalene var billigere enn både spotprisavtalene og strømavtalene tilknyttet variabel pris, i hele 2017 og i første og andre kvartal i 2018.

Den tørre sommeren, kombinert med høye brenselspriser, og høye priser på utslippskvoter har gjort strømmen mye dyrere. Samtidig viser månedsvarselet for desember temperaturer godt under normalen, noe som har gitt strømprisene enda et løft.

Å bytte til en fastprisavtale gir trygghet og forutsigbarhet. En fastprisavtale gjør at du kan gå vinteren trygt i møte uten å måtte uroe deg mot høye strømpriser. Bytt til en fastprisavtale fra Eidsiva Energi ved å trykke her.

Dokumentasjon på at fastpris har vært billigst:

Q1-18: https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris

Q2-18: https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/hoyeste-strompris-pa-sju-ar

2017: https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/hoyere-strompriser-for-husholdningene--341557