Markedskommentar for august

Høye brenselspriser og lav magasinfylling i norske vannmagasin påvirker kraftmarkedet

Selv om vi i Norge i all hovedsak produserer elektrisiteten vår på vannkraft, påvirker prisene i andre land i Europa prisene i Norge.

Gjennomsnittlig pris i august for Østlandet (NO1) ble 49,48 øre/kWh som er 0,4 øre lavere enn i juli, men 24,5 øre/kWh høyere enn i fjor på samme tid. Det er fremdeles svak energibalanse sammen med mye høyere brenselspriser enn for et år siden som utgjør forskjellen i pris.

Prisene for fremtidsmarkedet for kraft har økt både for høsten og kommende år.

CO2-kvoteprisen har økt fra 17 til 21 €/t i løpet av august måned, og er den enkeltfaktoren som har betydd mest for siste måneds prisstigning i fremtidsmarkedet.

Energibalansen hadde ved utgangen av august en manko på 20 TWh hvis en tar med prognosen for første del av september.

Fyllingsgraden på vannmagasinene i Norge ligger fortsatt godt under normalen. Fyllingsgraden i slutten av august ligger på 65,5 prosent noe som er nesten 20 prosent lavere enn hva man har i et normalår. Til sammenligning var fyllingsgraden i norske vannmagasin 80,7 prosent i 2017.

Dato 31.08.2018