Hva betyr de ulike strømavtalene?

Det finnes mange strømavtaler på markedet og hos oss i Eidsiva Energi. Her får du en forklaring på hva de ulike betyr.

Strømavtaler på markedet kan i hovedsak deles opp i fire kategorier: 

  • Spotpris - Strømavtaler som følger markedsprisen

  • Fastpris - Strømavtaler med avtalt pris per kwh for en lenger periode

  • Variabel pris - Strømavtaler med avtalt pris per kwh for en kortere periode

  • Forvaltningsavtale - Strømavtale med en kombinasjon av markedspris og fastpris

Spotpris

Spotpris er en avtale som følger markedsprisen på strøm. Den kan ofte gi deg en billig pris, men den kan ha store svingninger i løpet av et år. Spotpris er den prisen som fastsettes gjennom Nord Pool børs når selger og kjøper blir enige om en pris. I tillegg til denne prisen betaler du et påslag pr forbrukte kWh til kraftleverandørene.
Avtaler som er basert på innkjøpspris er forsåvidt det samme som en Spotprisavtale, men med den forskjellen at strømleverandørene vekter ditt forbruk pr time.

Se vår mest populære Spotprisavtale her 

Fastpris

Ved en fastpris-avtale forplikter vi som strømleverandør oss til å levere strøm til den avtalte prisen per kWh i hele avtaleperioden, for eksempel 1 år. Du kan tenke på det som å ha fastrente i banken. Med Fastpris får du altså en trygg og forutsigbar strømpris i en bestemt periode. Hos oss kan du tegne fastprisavtaler fra 6 måneder til 3 år. I tidsperioden kan strømselskapet kun kreve avtalt pris, mens du som kunde forplikter deg til å ha samme avtale i hele perioden. Ønsker du å skifte avtale eller leverandør betaler du et bruddgebyr.

Ønsker å du å ha en forutsigbar pris gjennom hele vinteren? Her bestiller du fastpris!

Standard variabel

Med en Standard variabel-avtale endres strømprisene hver 14. dag, ut fra den forventede utviklingen i kraftmarkedet. I motsetning til en spotpris-avtale endrer ikke prisene seg fra dag til dag. Dette gir deg større forutsigbarhet ved at du slipper hyppige prissvingninger.  Du vil alltid få informasjon om ny pris 14 dager før prisendringen trer i kraft.

Se vår standard variabel-avtale her.

Forvaltningsavtale

Velger du en forvaltningsavtale kombinerer du strøm til innkjøpspris med prissikring. Prissikring vil si at våre dyktige forvaltere kjøper inn deler av ditt forventede strømforbruk til en fastpris. Dermed får du en konkurransedyktig strømpris uten store svingninger og pristopper. For å sørge for at vi kjøper inn nok strømmen til avtalt pris i forkant, har disse avtalene løpende bindingstid.

Her kan du bestille vår forvaltningsavtale Trygg Privat