Hva er elsertifikater?

Elsertifikater er en felles norsk-svensk støtteordning som skal gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i energi fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi.

Denne ordningen er det forbrukerne som skal finansiere i form av en kostnad inkludert i påslaget på strømregningen. Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater uavhengig av hvilken strømleverandør de har.

I 2018 øker kvoteplikten til 15,3 % (fra 13,7 % i 2017) av forbruket. Denne andelen skal stige frem til 2020 for så å falle frem til 2035 da ordningen opphører.

Les mer om elsertifikater på hjemmesiden til NVE