Hvordan bedre forstå ditt strømforbruk?

En av våre forretningsutviklere, Bente Haugen, er opptatt av at alle som får strøm fra Eidsiva Energi skal kunne få kunnskap om hva de faktisk bruker strømmen på. Slik innsikt vil gi den enkelte kunde muligheten til å bruke energien på en smartere måte både med tanke på personlig økonomi og bærekraft.

Alle våre kunder har en smart strømmåler i sikringsskapet sitt. Denne registrerer husholdningens strømforbruk hver time. Inntil nå har disse dataene blitt brukt til å kunne sette riktige priser på strømregningen. Strømprisen varierer nemlig i løpet av et døgn, etter prisene i kraftmarkedet.

Vi i Eidsiva Energi synes det er på tide at vi bruker de smarte strømmålerne til å gi alle nyttig informasjon om eget energiforbruk. Som vår kunde vil vi blant annet gi deg viten om:

  • Hva bruker jeg egentlig strøm på?
  • Hvordan fordeles strømforbruket mitt på for eksempel oppvarming, matlaging, varmtvann og opplading av el-bil?
  • Bruker min husholdning mer strøm enn andre sammenlignbare husholdninger?
  • Kan jeg bruke strømmen min smartere?

Dette kan vi få svar på ved å bruke timedata fra strømmålerne. Visste du at dine strømdata kan vise deg hva du bruker strøm på med 80-90% nøyaktighet? Det synes vi er veldig spennende!

Mitt forbruk

Vi er nå i gang med å teste nye rapporter og innsikt på pilotkunder, og gleder oss til å kunne lansere denne funksjonaliteten til alle våre kunder.

Jo mer vi vet om eget energiforbruk, desto enklere blir det å ta energismarte hverdagsvalg – og å bruke på energi på det som faktisk betyr noe for oss!

 

Bente Haugen, Forretningsutvikling og Innovasjon, Eidsiva Energi