Hvorfor velge en smart hjemmelader?

Når du skal lade bilen hjemme er det viktig å ha en sikker løsning for dette. En hjemmelader er laget for å tåle høy belastning over lang tid, i motsetning til en vanlig stikkontakt. Det er viktig at sikkerhet mot overbelastning og jordfeil blir ivaretatt på en fast parkeringsplass, da hyppig lading fra en alminnelig stikkontakt er ulovlig og er forbundet med økt brannfare.

En hjemmelader utnytter bilens ladekapasitet bedre fordi du kan lade med høyere effekt. Lading med vanlig stikkontakt er begrenset til maks 10 ampere. Med egen ladeboks vil enkelte biler kunne fullades i løpet av et par timer, og mange vil oppnå relativt lang kjørelengde med kort ladetid. Du får dermed større fleksibilitet i bruken av elbilen din.

Hvorfor en smart hjemmelader?

En smart hjemmelader tilfredsstiller kravene til sikker lading, og vokser med deg og dine behov til ladingen.

Fremtidssikret: Du vil ikke behøve å kjøpe ny lader hvis du bytter ut elbilen din eller skal flytte fra boligen din. En smart lader er gjerne tilpasset alle hjem og alle typer elbiler. Dette modulære designet forenkler installasjonen for elektriker og gjør det enklere for deg som bruker. 

Oppgraderbar: En smart hjemmelader oppdateres hele tiden, enten gjennom skyløsning eller at en enkel komponent skiftes ut. Du trenger derfor ikke å bytte ut laderen hvis nye oppdateringer dukker opp.

Intelligent: Det er gjerne en app som kan styre tilgangen din til hjemmeladeren, slik at du kan overvåke ladeøktene dine samt styre effekt- og tidsstyring. Dette gir rom for å unngå effekttopper, og dersom du skal fakturere forbruket til arbeidsgiveren din kan dette enkelt gjøres. En slik lader kan integreres i smarte hjem med andre typer energisystemer. Dette gjør en smart lader svært effektiv.

Har du ikke elbil enda?

Elbiler byr på en rekke fordeler, i tillegg til at de er klimavennlige å kjøre. Blant annet får du lave drivstoffkostnader, reduserte bompenger og ingen trafikkforsikringsavgift. Vi har tidligere skrevet om gode grunner til å velge elbil. Om du vurderer å skaffe deg elbil kan det være smart å skaffe en hjemmelader samtidig. Kanskje også en av smart type?

Hvis du ønsker felles ladeløsning til ditt borettslag, sameie eller arbeidsplass kan du lese mer her

Hvis du ønsker å lese om laderen Eidsiva Energi tilbyr kan du klikke deg inn her

 

Sist oppdatert: 10.03.2020