Hvorfor velge Trygg Privat?

Trygg Privat passer for deg som ikke ønsker å binde deg til en fastprisavtale i lengre tid, men allikevel ønsker en trygghet mot store svingninger i spotprisen.

Kraftmarkedet er tidvis preget av store prissvingninger som følge av endring i vær og andre forhold som påvirker tilbud og etterspørsel av kraft i det nordiske og europeiske markedet. Våre erfarne forvaltere jobber kontinuerlig for å gi deg som kunde større forutsigbarhet i slike tider. Strømavtalen Trygg Privat er et resultat av dette arbeidet.

Hvordan fungerer Trygg Privat?

Forventet fremtidig strømpris anslås på bakgrunn av prognoser for vær, temperatur, CO2-, kull- og gasspriser, samt tilbud og etterspørsel på det europeiske markedet som vi jo er tilknyttet. Kraftmarkedet er derfor naturlig nok preget av store prissvingninger og hyppige endringer, da blant annet været fort kan endre seg uten særlig forvarsel. Med Trygg Privat jobber våre forvaltere for å gi deg en konkurransedyktig strømpris med større forutsigbarhet og trygghet i slike tider.

Hvis våre forvaltere anslår at strømprisen frem i tid vil bli høyere enn hva markedet forventer, vil de velge å prissikre en høy andel av det forventede strømforbruket ditt frem i tid. I motsatt tilfelle, altså dersom våre forvaltere anslår at strømprisen frem i tid vil bli lavere enn hva markedet forventer, vil de velge å ikke prissikre strømforbruket frem i tid. Du får da strømmen til gjeldende spotpris på det tidspunktet du faktisk bruker den.

Tidspunktet for prissikringen er ikke fastsatt, prissikringen skjer når forvalterne ser at markedsprisen for strøm er lav.

Hvordan kan du stole på at du har valgt rett avtale?

Hos oss har vi egne innkjøpere med bred kompetanse og lang erfaring innen finans- og energimarkedet. I tillegg til å være godt over gjennomsnittet interessert i strømpriser, er våre egne innkjøpere opptatt av å gi deg den beste prisen og gjøre en god jobb på dine vegne.

Jeg ønsker å bestille Trygg Privat