Hvorfor velge Trygg Privat?

Trygg Privat passer for deg som ikke ønsker å binde deg til en fastprisavtale i lengre tid, men allikevel ønsker en trygghet mot store svingninger i spotprisen.

Kraftmarkedet har det siste året vært preget av store prissvingninger og høye pristopper som følge av mindre vann og snø i magasinene, i tillegg til høyere pris på utslipp av CO2. Vi jobber for å gi deg en større forutsigbarhet i slike tider, og Trygg Privat er et resultat av dette arbeidet.

Strømavtaler kan i hovedsak deles inn i tre:

1. Spotprisavtaler, som følger markedsprisen fra time til time.
2. Fastprisavtaler, som gir en lik strømpris per kilowattime i en angitt periode.
3. Forvaltningsavtaler, som kombinerer strøm til spotpris med prissikring.

Hva er Trygg Privat?

Trygg Privat er en forvaltningsavtale som kombinerer strøm til spotpris med prissikring. Prissikring vil si at vi kjøper inn deler av ditt forventede strømforbruk til en fastpris. Da får du en konkurransedyktig strømpris uten store svingninger og pristopper.

Hvorfor velge Trygg Privat?

  • Trygg Privat er en mer forutsigbar strømavtale sammenlignet med en spotprisavtale, og er en mer fleksibel strømavtale sammenlignet med en fastprisavtale.
  • En spotprisavtale har fordelen og ulempen at du betaler markedspris til enhver tid. Det innebærer at du vil få lavere strømregning hvis strømprisene faller og høyere strømregning hvis prisene stiger.
  • En fastprisavtale har primært to fordeler: Avtalen er forutsigbar siden du betaler det samme beløpet per kilowattime i hele perioden og at du ikke må betale markedspris hvis strømprisene skulle stige over din avtalte fastpris. Ulempen er at du må betale den fastsatte prisen dersom strømprisen faller under din avtalte fastpris.
  • Siden Trygg Privat kombinerer strøm til spotpris og prissikring, kan strømavtalen sees på som en kombinasjon av en spotprisavtale og en fastprisavtale. Strømavtalen utnytter fordelen av begge disse to avtaletypene for å kunne gi deg lavest mulig strømpris over tid. På den måten sikrer Trygg Privat deg mot høye strømpriser, samtidig som den gir deg lavere strømregning når strømprisene faller.

Jeg ønsker å bestille Trygg Privat