Intervju med Øyvind Nordal

Øyvind Nordal fra Lillehammer er opptatt av fornybar energi og har tro på at solceller vil være en investering som vil lønne seg på sikt. Han var med i Eidsivas pilot for solceller i 2017, og fikk installert solcelleanlegg fra Eidsiva våren samme år. Vi har tatt en prat med Øyvind om hvorfor han valgte å satse på solceller!

Tilbake

Hvorfor bestemte du deg for å installere solceller på taket? Hva var hovedårsaken?

Siden jeg er vokst opp ved siden av et vannkraftverk på Vestlandet, så følger jeg veldig med på vannkraft og IT. Jeg har en interesse for fornybar energi, og dette var noe jeg hadde tenkt på en stund. Motivasjonen lå ikke i at dette skulle gi store gevinster på kort sikt, men gevinst over tid og grønn strømproduksjon. Eidsiva sitt initiativ på solceller utløste konkret handling fra min side. I etterkant av installasjonen så fikk vi gjort en verdivurdering av boligen, og solcelleanlegget gav et stort pluss på boligverdien.

Hva syns du er bra med fornybar energi?

Jeg har en generell interesse for fornybar energi, og vil bidra til å redde kloden fra fossil overproduksjon.

Hadde du tenkt på dette lenge?

Ja, jeg har lenge hatt denne interessen for fornybar energi. Dette har ligget i slekta. Min far var med å starte opp et vannkraftverk på 50-tallet hvor han jobbet i mange år i Sunnhordaland ved Hardangerfjorden hvor jeg kommer fra. Dette ga store og gode inntekter til lokalsamfunnet i mange år. Solceller er en mulighet jeg har tenkt på lenge.

Hvorfor landet du på å ha Eidsiva som leverandør?

Jeg var med på piloten for solceller i 2017, og Eidsiva har et spennende konsept og vinkling som trigget nysgjerrigheten min.

Hvordan opplevde du prosessen etter valg av leverandør?

Jeg opplevde prosessen som positiv, og jeg var klar over at jeg var tidlig ute med dette. Eidsiva gav god informasjon og det ble holdt informasjonsmøte. Installasjonen gikk veldig bra og opplevdes som bare positiv. Det var også hyggelige folk som skrudde paneler og vekselsretter.

Hvordan har oppmerksomheten fra naboer og venner vært?

Det har vært en del oppmerksomhet fra naboer og venner. En av naboene har vært såpass nysgjerrig at han har skaffet seg solceller selv. Naboene ellers rundt her har spurt om kostnader og effekter, så det er nok mange som har tenkt at dette kan være noe å satse på. Det har være hyggelige opplevelser gjennom sommeren med lave strømregninger og god produksjon. Mange spør om økonomi, mener helt vanskelig å spå hvor store besparelser man får. Hva energiprisen blir fremover er avgjørende. Eksperter og hobbypsykologer er enige om at verdien av egenprodusert energi blir ikke mindre med årene. Det blir spennende å se mulighetene frem i tid batterilagring, elbil-lading, m.m.

Hva er typiske spørsmål du får fra folk?

Stort sett er det økonomi som står i hodet på folk, og hvor kjapp inntjeningen er. Jeg tror at det er viktig med gode eksempler og en tilnærming til markedet om å ta ansvar og bidra, og at det er gode budskap. Så det ikke bare blir prat, men også aktiv handling. Fordelene er jo åpenbare. Det som kanskje er vanskelig og mange opplever som en utfordring er å se hele verdikjeden.

Ville du anbefalt Eidsiva til andre?

Ja, absolutt. Ingen problemer med å anbefale Eidsiva. Jeg har veldig positive erfaringer med å ha vært med som deltager i pilotprosjektet, og vi som har vært med i prosjektet har fått god oppfølging.

Er solceller noe for deg?

Sjekk taket ditt her