Klargjør varmepumpa for vinteren

I tusenvis av norske hjem er varmepumpe en viktig kilde til oppvarming. Akkurat som biler trenger også varmepumpa vedlikehold for å fungere best mulig. Husk å ta en sjekk før vinteren, og følg opp med godt stell utover i fyringssesongen. Les derfor brukerveiledningen nøye slik at du vet hva nettopp din varmepumpe trenger av vedlikehold, og hvordan du kan bruke den mest mulig effektivt.

Her er noen generelle vedlikeholdstips:

  • Sørg for å rengjøre innvendige filtre jevnlig, gjerne en til to ganger i måneden. Dersom du har husdyr eller noen i huset røyker, bør det gjøres oftere. Tette filtre redusere varmeeffekten betraktelig.
  • Se til at det blir gjennomført årlig service på pumpa. 
  • Rengjør varmepumpas utedel jevnlig med en klut, men husk at den aldri må spyles. Sørg for at den er fri for løv, snø og andre ting. Følg ekstra med når det er sterk vind eller snøfall. 
  • Det er viktig at du ikke monterer eller plasserer noe rett foran eller ved siden av utedelen. Dette vil hindre god luftsirkulasjon rundt pumpa. Det skal heller ikke være is eller snø helt oppunder undersiden. 
  • Følg med på av avrimingen av utedelen fungerer greit. Hvis det danner seg is som pumpa ikke klarer å fjerne med automatisk avriming, bør isen fjernes så fort som mulig – men ikke bruk verktøy. Hvis problemet gjentar seg, bør du be om service.

For varmepumper knyttet til vannbårent anlegg er det flere ting du bør tenke på:

  • Pass på at varmesystemet er ordentlig luftet
  • Kontroller at trykket i anlegget er riktig 
  • Sørg for at termostater på radiatorer/gulvvarme er riktig innstilt
  • Sjekk at sirkulasjonspumpa går som den skal

God fyringssesong!