Klimavennlig komfort på hytta

Mange nordmenn skal tilbringe påsken på hytta, gjerne med god komfort. Men visste du at strømmen på hytta er mye dyrere enn hjemme? Derfor bør du tenke på strømforbruket i ferien også. Nå kan du dessuten få støtte til å produsere din egen klimavennlige hyttestrøm.

Selv om noen fortsatt sverger til å «bære vatn og ved», er dagens fritidsboliger ofte tilrettelagt for bruk gjennom hele året – med mange av de samme bekvemmelighetene som vi har i helårsboligen. Med rekordhøye strømpriser, kan imidlertid dette bli en dyr fornøyelse.

50 prosent dyrere strøm

Tre av fire hytter er i dag koblet til strømnettet. Det ikke alle er klar over, er at strømmen på hytta i gjennomsnitt er 50 prosent dyrere enn hjemme (SSB). Det er flere grunner til dette.

Den totale strømkostnaden består av to deler: Nettleie og strømpris. Nettleien er satt sammen av et fastbeløp som du betaler uansett forbruk, og et energiledd som påvirkes av hvor mye strøm du bruker. Fastleddet skal dekke kostnadene ved å drive strømnettet, og er ofte betraktelig høyere for hytter enn for vanlige boliger. Energileddet er en kostnad per kilowattime. Nettselskapet eier strømnettet i området, og kan ikke byttes.

En del nettselskap opererer i tillegg med et såkalt «effektledd», som kan gi uforutsette høy nettleie. Effektprisen per kilowattime settes ut fra hvor mye strøm du bruker samtidig – enten det høyeste timeforbruket i løpet av en måned eller et gjennomsnitt av de høyeste. Hvis du for eksempel skrur på tre panelovner og stekeovnen med en gang du kommer til hytta, vil du få et veldig høyt forbruk en kort periode. Med effektprising gjør dette at kilowattprisen blir ekstra høy for all strømmen du bruker hele måneden.

Mange hytteeiere har heller ikke inngått egen strømavtale. Nettselskapet er pliktig til å levere strøm til hytta uansett, men du kan fort ende opp med å betale mer enn nødvendig. Du bør derfor sjekke om du kan få et bedre tilbud hos andre leverandører. Du kan lese mer om våre strømavtaler her.

TIPS:

  • Sjekk om nettleien på hytta har effektledd. Hvis ja: Ikke bruk for mye strøm samtidig!
  • Sjekk hvilken strømavtale du har på hytta, og bytt til en avtale som passer ditt forbruk.

Spar energi på hytta

Bedre komfort gir økt strømforbruk, fordi du bruker omtrent de samme elektriske apparatene som hjemme. I tillegg er mange hytter dårlig isolerte med gamle vinduer og dører.

Hvis du har «full standard» brukes den største delen av strømmen til oppvarming, og mye til varmtvann og lys. Hvis du ønsker å spare strøm, er det derfor de samme tiltakene som må til på hytta som hjemme. Vi har laget en liste over 40 små og store strømsparetips som kan hjelpe deg å få lavere strømregning.

I tillegg kan det være smart å:

  • Skaffe deg en løsning for å «ringe hytta varm», slik at du kan senke varmen når du ikke er der på noen dager.
  • Stenge og tappe ut vannet når du skal være borte over lengre tid. Da kan du skru av varmen helt. Et alternativ er å bare ha varme i det rommet der vannpumpen/berederen står.

TIPS:

  • Vær bevisst strømforbruket ditt
  • Gjennomfør enkle sparetiltak med en gang
  • Bruk påsken til å planlegge større energisparetiltak som kan gjennomføres til sommeren

Få støtte til egen strømproduksjon!

Er du blant dem som fortsatt ikke har strøm på hytta? Innlagt strøm vil både gi deg ekstra komfort og økt markedsverdi for hytta. Å produsere egen strøm har aldri vært enklere og billigere enn nå.

På grunn av den høye strømprisen, kan det også lønne seg å lage med egenproduksjon selv om det er mulig å koble seg på strømnettet. Enova støtter dessuten etablering av strømproduksjon i fritidsboliger med inntil 28 750 kroner, hvis du oppretter har en avtale om å levere overskuddsstrøm til nettleverandøren.

Hva slags energikilde du bør velge avhenger av hvor og hvordan hytta ligger. Er det mange soldøgn der? Ligger den åpent til med gode vindforhold? Har du en bekk i nærheten med brukbare vannforhold selv på tørre somre? Det kan være lurt å få hjelp av en profesjonell leverandør til å vurdere hva som er det beste alternativet for akkurat din hytte. En kombinasjon av to energikilder eller et aggregat som supplement kan også være en aktuell løsning.

Med dagens teknologi finnes det anlegg som dekker de fleste behov, enten du bare ønsker å kunne lade telefonen og bruke PC, eller du vil ha varmtvann i dusjen og lademuligheter til elbilen. Mange leverandører tilbyr ferdige pakkeløsninger i forskjellige størrelser.

Til oppvarming og komfyr anbefales ofte andre alternativer, siden dette krever spesielt mye energi. Gass, parafin, pellets eller ved er gode oppvarmingsløsninger, og gasstopp er mye brukt til komfyr.

Det er dumt å installere et enkelt anlegg nå, bare for å finne ut om et par år at du gjerne vil ha mer strøm til økt komfort. Samtidig er det unødvendig å installere et større anlegg enn du trenger. Du bør derfor tenke nøye gjennom hva du trenger både nå og på litt sikt.

Du bør også kontakte kommunen der hytta ligger for å avklare eventuelle lokale krav til søknader og byggemelding for ulike løsninger. Vær klar over at enkelte søknadsprosesser kan ta ganske lang tid.

TIPS:

  • Bruk påsken til å tenke gjennom hvilket strømbehov du har på hytta nå, og hva du tror om årene framover
  • Vurder hvilken energiløsning og type anlegg som passer best for deg og hytta
  • Ta kontakt med en profesjonell leverandør for mer informasjon når ferien er over

Solcellepanel

Solceller er den aller mest brukte løsningen for hytter som ikke er tilkoblet strømnettet.
Enkle 12 volts-pakker er et populært alternativ. Disse produserer svakstrøm, og du kan derfor montere dem selv. Slike anlegg gir nok strøm til mindre energikrevende utstyr som mobillader, lys og TV.

Med anlegg på 230 volt kan du bruke de samme elektriske apparatene som hjemme – for eksempel vaskemaskin, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Hvor mye strøm du kan bruke samtidig avhenger av effekten og batterikapasiteten på anlegget.

Solcelleanlegg krever minimalt med vedlikehold, og har en forventet levetid på 25 til 30 år. Det kan være nødvendig å bytte batteripakken etter noen år.

Du bør forsikre deg om at det er gode nok solforhold på hytta før du velger en slik løsning.

Kan solceller være et bra alternativ for deg?