Systemlading i borettslag eller sameie

Et felles ladeanlegg for elbiler muliggjør trygg, effektiv og fremtidsrettet elbillading. Gjør borettslaget, arbeidsplassen eller sameiet rustet for elektrifiseringen av Norge med en smart og trygg ladeløsning med lastbalansering.

Hvorfor felles ladeløsning og hva bør du tenke på?

Som regel vil det å anlegge en felles infrastruktur for elbillading i borettslag eller sameie være det beste alternativet, selv med et fåtall elbiler. Her finnes det selvsagt unntak, i små borettslag og sameier med faste p-plasser nærme beboernes leiligheter kan det for eksempel være like greit at hver enkelt beboer anlegger sin egen lader med strøm fra eget sikringsskap/måler. Allikevel kan totalkostnadene ved en slik løsning være større enn å etablere et felles ladeanlegg.

Om noen år vil de fleste velge elbil når de kjøper ny bil, og da gjelder det å ha planlagt slik at det blir mulig for alle med elbil å kunne lade bilen sin. Felles infrastruktur gjør det mulig med smartere strømstyring sammenlignet med om hver og en beboer skal installere en lader som får strøm på egen strømmåler. Borettslagets strømnett kan i mange tilfeller ikke ha nok kapasitet til sistnevnte. En intelligent ladeløsning sørger for optimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Slik blir ladingen både trygg, energismart og effektiv for alle beboerne.

Det er også et viktig poeng at noen bygg har mer tilgjengelig strømkapasitet enn andre – det er derfor viktig å kartlegge borettslagets behov og kapasitetsmessig utgangspunkt ved en befaring. Følgelig kan det tilrettelegges en løsning med tilfredsstillende ladekapasitet som passer nettopp deres bygg. 

Intelligent systemlading, enkel drift

En ladeløsning skal være enkel for styret å forholde seg til – velg gjerne en leverandør som håndterer drift, veiledning og administrasjon av ladekostnader for å gjøre prosessen så smidig som mulig, og for å minimere arbeid for både styret og brukere. Bor du i et lite borettslag eller sameie med en ivrig administrator, kan dere selvsagt sørge for faktureringen selv, uten at dette vil være spesielt arbeidskrevende, men mange vil slippe å tenke på fakturering, innfordring og håndtering av årlig kontroll, og der kan det være greit å sette bort driften.

Rettferdig kostnadsfordeling av ladeanlegget er alfa omega. En fornuftig løsning på dette er at boligselskapet tar investeringskostnaden i felles infrastruktur, og at de beboerne som har behov for elbillader betaler for denne. Sjekk også om leverandøren tilbyr avbetaling av ladeboksen dersom en slik løsning er ønskelig. 

Vi tilbyr beste tilgjengelige ladeteknologi, optimal utnyttelse av tilgjengelig effekt og administrasjon av ladekostnader. Les mer her. 

Økende etterspørsel og økt boligverdi

Hvorfor investere i ladeanlegg til borettslag eller sameie?

Salget av elbiler i Norge vokser eksponensielt, og behovet for ladesystem både på arbeidsplasser og på bopel kommer til å øke tilsvarende. Det er derfor viktig å tenke langsiktig og velge en skalerbar løsning som kan utvides når behovet til endres og etterspørselen etter ladeplasser øker.

Å anlegge infrastruktur for smartladere i borettslag er både fremtidsrettet og øker boligverdien.

Systemlading på arbeidsplassen - intelligente ladeløsninger til din bedrift

Vil du tilby smart ladeløsning med lastbalansering til dine ansatte eller ønsker du lademuligheter på arbeidsplassen din? Eidsiva Energi tilrettelegger også systemlading av elbil etter din bedrifts behov.

Vi har gode løsninger for systemlading. Velg en trygg, effektiv og fremtidsrettet løsning med lastbalansering og kapasitetsstyring tilpasset ditt næringsbygg eller felles parkeringsplass.

Les mer om Easee Charge her.