Markedskommentar september 2018

Med september kom høsten og endret værbildet i Norden betraktelig. Etter en varm og tørr sommer fikk vi mye nedbør og vindkraftproduksjon som fylte vannmagasinene i Norden og bedret den hydrologiske balansen betraktelig. Dette har gitt oss en måned med store prisvariasjoner. Økt nedbør og vind ga markedet en sterk priskorreksjon ned i det nordiske markedet samtidig har man på kontinentet hatt en stram energibalanse og høye priser.

September måned har gitt en stor endring i energibalansen i det Nordiske markedet. Vi kom fra august med svært negativ hydrologisk balanse og en tørr værtype. Første del av september har gitt oss mye regn, mye vindkraftproduksjon og temperaturen har holdt seg forholdsvis høy i forhold til normalen. Dette har gitt oss i Norge en bedre fyllingsgrad, men denne er fortsatt om lag 17 prosentpoeng under normalen for årstiden. Den negative hydrologiske balansen har siste uken blitt halvert og vil ligge nå på rundt –10 TWh i forhold til normalen ved slutten av uke 41.

Været gir store utslag på prisen

Været ga store utslag i prisutviklingen både i de nærmeste og de lengre kraftkontraktene i Norden de første ukene av september. Prisen i Norden falt kraftig samtidig som man på kontinentet erfarte en stram energibalanse og høye priser. CO2-prisen har i løpet av september vært over 25 euro/tonn, nesten 20 euro høyere enn for et år siden.

Økte produksjonskostnader for strøm

Produksjonskostnadene for strøm produsert av kullkraftverk har steget mye de siste to månedene på grunn av økte kullpriser og fortsatt høy CO2-pris. I slutten av september passerte den europeiske kullprisen sitt høyeste nivå på 5 år og omsettes nå for over 100 dollar per tonn.

Økt prisforventing fremover

Det er en stram lagersituasjon i Europa for både kull og gass og dette avspeiles i prisforventningen i markedet fremover. Råoljeprisen er også svært sterk og denne uken har den nådd 81 USD/fat. Man forventer en videre økning i pris grunnet lave lagertall fra USA, OPEC ønsker ikke å øke sin produksjon ytterligere mens leveranser fra Iran er redusert grunnet sanksjoner. Handelskrigen mellom Kina og USA eskalerer og det eksisterer en stor usikkerhet hva slags konsekvenser dette vil få for energimarkedet.

Dyrere elsertifikatpriser

Elsertifikatprisen steg mye i starten av måneden, men har svekket seg noe de siste to ukene. Prisennådde en topp på over 26 øre/kWh, men omsettes i skrivende stund rett over 22 øre/kWh.

 

Dato: 26.09.2018