Markedskommentar uke 42-43

Etter en varm sommer med nedbør langt under normalen, har høsten bidratt med nedbør langt over normalen. Med lavtrykkene kommer det også vind som påvirker strømprisen. Dette har både påvirket strømprisene som har vært og prognosene for fremtidig strømpris.

I forrige uke varierte systemprisen mellom 35 og 42 øre per kilowattime. Denne uken ser det ut til å bli litt kaldere og litt mer vind, sammenlignet med forrige uke. Dette betyr at strømforbruket vil øke samtidig som vindkraftproduksjonen også vil øke. I sum vil prisene denne uka ligge rundt nivåene vi så i forrige uke, med andre ord mellom 35 og 42 øre per kilowattime.

På litt lenger sikt ser det ut til at strømprisene vil bli noe høyere. Dette henger for det første sammen med at det blir kaldere slik at strømforbruket øker. I tillegg påvirkes strømprisen i Norge av strømprisen i land som Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland på grunn av overføringsnettet. Siden vi i Norge har mange vannkraftverk påvirkes strømprisen av hvor mye vann som er lagret i vannmagasinene rundt om i Norge. Desto mindre vann i magasinene, desto mindre strøm kan vi produsere selv, og desto mer må vi importere fra andre land hvor strømprisen gjerne er høyere enn i Norge. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 41 på 79,4 prosent, som er rundt 6 prosent under normalen for denne tiden av året.

Prisen på viktige brensler som gass og kull som blant annet inngår i den tyske kraftproduksjonen er for tiden høy, og dette påvirker også prisen i Norge. I tillegg er prisen for å slippe ut ett tonn CO2 over 19 euro, som er 10 euro høyere enn ved starten av året. Tyske kraftprodusenter må kjøpe disse CO2-kvotene for å kunne produsere strøm, og prisøkningen fra januar tilsvarer 12 øre per kilowattime.