Nye nettleiepriser 2018

Statnett oppjusterer og investerer for mange milliarder kroner i det landsomfattende sentralnettet. Disse investeringene skal bidra til sikrere strømforsyning og innfasing av store mengder klimavennlig, fornybar energi. For å dekke opp for denne økte kostnaden, velger flere nettselskap å øke sin nettleie fra januar.

Hvorfor har vi nettleie?
Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler årsavgift for å bruke veinettet betaler strømkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet.

Hva går nettleien til?
Nærmere 60 prosent av det du betaler i nettleie til din netteier er offentlige avgifter. Inntekten fra nettleien går til fornyelse, drift og vedlikehold av strømnettetnettet. Herunder også til beredskap, bygging av nyanlegg, til el-sikkerhet og el-tilsyn, samt til kjøp av nettjenester fra overliggende nett (i hovedsak Statnett).  

Forskjellen på nett og strøm
For at du skal ha strøm må du ha to avtaler: En strømavtale og en nettleieavtale. Du kan inngå strømavtale med hvilken kraftleverandør du vil, mens hvem du har som netteier avgjøres av hvor du bor. Til nettselskapet betaler du for å få transportert strømmen hjem til deg, mens det du bruker av strøm betales til kraftleverandøren.
Klikk her for en oversikt over våre strømavtaler. 

Hvorfor setter Statnett opp sin nettleie?
Statnett er ansvarlig for sentralnettet, som er hovedveien i norsk strømforsyning og overfører strøm fra landsdel til landsdel. Alle landets nettselskaper er pålagt å ta inn Statnetts nettleie gjennom prisene til sine kunder.

Statnett begrunner prisøkningen i sentralnettet slik
”Statnett oppjusterer og investerer nå for mange milliarder kroner i sitt strømforsyningsnett (det landsomfattende sentralnettet). Dette er et løft som må pågå i flere år framover. Investeringene skal bidra til sikrere strømforsyning og innfasing av store mengder klimavennlig, fornybar energi."
Du kan lese mer om Statnett sin nettutviklingsplan her.