Sol er fremtidens energisystem

Utviklingen for solenergi er svært positiv. Snart vil det også være mulig å lagre strøm fra solcelleanlegg.

Positiv utvikling

Fagansvarlig for solcelleanlegg i Eidsiva Energi, Magnus Bakken, er svært positiv til utviklingen innenfor solenergi. Om ikke lenge vil vi kunne lagre strøm fra solcelleanlegg. Sammen med fagpersoner fra hele landet går Eidsiva Energi i bresjen for å utvikle løsninger for fornybar energi. 

Solenergi er en veldig gunstig energi på mange måter, blant annet fordi solcelleteknologien sammenlignet med andre typer fornybar energi har få negative aspekter. Eksempelvis har ikke solcelleanlegg noen mekaniske deler som rører på seg eller lager lyd, og de bidrar ikke til vesentlige inngrep i naturen. Dessuten er det lite skjemmende på bygninger. 

Teknologi og estetikk

Vi installerer solcelleanlegg til private huseiere, bedrifter og gårdsbruk over hele Norge. 

For bygningsmonterte solceller finnes det primært to typer, polykrystalinske og monokrystalinske paneler. Førstnevnte er en eldre type teknologi, Eidsiva Energi bygger og anbefaler stort sett anlegg med monokrystalinske paneler da disse er mer effektive og ofte mest estetiske. 

Det jobbes mye med utvikling av solcellepaneler, og hvor og hvordan de kan integreres på ulike steder, det være seg bygninger eller biler. Det som vil skje de neste årene vil handle mye om det estetiske innen tenologien, og det er svært liten fare for at en installasjon blir avleggs over natten. 

Lagring av solenergi kommer

Eidsiva Energi er en del av Solenergiklyngen, et nasjonalt fagmiljø på solenergi. Akkurat nå har laging av solenergi betydelig fokus. I dag savner vi kommersielle løsninger for å lagre solenergi, men ny teknologi innen batterilagring er på vei.

For større bygg og energibrukere vil det være mulighet for "peak shaving" som innebærer reduksjon av effekttopper, som vil fremover utgjøre en vesentlig besparelse. Solcelleanlegg kan derfor være en god investering også for bedrifter.

Eneboligeiere vil også kunne ha store fordeler med å ha batterikapasitet knyttet til huset sitt for å være med på å regulere effekt mot nettet, som vil være en vesentlig del av fremtdens energisystem der styring og fordeling av last basert på for eksempel pris eller miljøprofil vil bli aktuelt.

Akkurat nå leter vi etter gode kandidater til pilotprosjekt med batterilagring.

 

Nysgjerrig på solceller? Sjekk taket ditt her.

 

 

Magnus Bakken, Fagansvarlig solcelleanlegg, Eidsiva Energi