Strømmarkedet fremover

Det ser ut til at perioden frem til september vil gi lavere priser enn de samme månedene i fjor!

Juni - September 

I de kommende 4 månedene vil strømprisene, slik det ser ut nå, holde seg rundt 8-10 øre/kWh lavere enn tilsvarende måneder i fjor. Dette forutsetter selvfølgelig en tilnærma normal værsituasjon, men hvor større og vesentlige avvik fra det som er normalt vil kunne gi større utslag i prisene enten opp eller ned.

Hvordan blir det i år i forhold til fjor?

Fjorårets sommer var langt tørrere og varmere enn det som er normalt, og dette bidro til svært høye priser. I samme periode i fjor økte også prisene i Tyskland kraftig som følge av økte produksjonskostnader i fossildrevne kraftverk som er prissettende for strømprisen der. At kull- og gassprisene samt CO2-kvoteprisene skal øke tilsvarende det vi så i fjor er lite sannsynlig gitt de forhold vi ser på tilbuds- og etterspørselssiden i disse markedene i dag.

Den hydrologiske balansen som er summen av vann og snø i magasinene, samt grunnvann, er også rundt 5 TWh bedre i år sammenlignet med i fjor, som skulle tilsi at vi ikke får den samme økningen i strømprisene som vi opplevde i fjor. At årets sommer blir like varm og tørr som i 2018, er lite sannsynlig.