Strømprisene fremover

Etter å ha lagt bak oss et år med høye strømpriser har også 2019 startet slik fjoråret sluttet. Heldigvis kan vi glede oss over at strømprisene mest sannsynlig bli lavere i månedene fremover. 

Hittil i 2019

Etter å ha lagt bak oss et år med høye strømpriser har også 2019 startet slik fjoråret sluttet.

Januar: Strømprisen i januar på Østlandet ble 54,6 øre/kWh, noe som er 23,3 øre/kWh høyere enn januar i fjor. 

Februar: En meget mild februar med temperaturer godt over normalen og nedbørsmengder rundt normalen har resultert i noe lavere strømpriser i februar. I februar ble strømprisen 45,2 øre/kWh,. Dette er 8,2 øre høyere enn samme måned i fjor.

Hva er grunnen til de høye strømprisene?

  • Hovedårsaken til de høye strømprisene skyldes mindre vann i magasinene og snø rundt om i landet.
  • I tillegg har kraftprisene i Sentral-Europa blitt betydelig høyere som følge av høyere priser på kull og gass samt CO2-kvoter som spiller en avgjørende rolle for prisene der.

Her kan du lese litt mer om hva som påvirker strømprisen

Utsiktene fremover 

I månedene fremover kan vi glede oss over at strømprisene mest sannsynlig blir noe lavere.Strømprisen i mars ser ut til å bli mellom 38-44 øre/kWh. Dette kommer an hva temperaturene blir, hvor mye nedbør og vind som kommer i Norden og i Sentral-Europa.

Mot sommeren ser det ut til at strømprisene vil holde seg et sted mellom 36-42 øre/kWh. Her også vil været spille en viktig rolle, og kan avgjøre om dette påvirker prisene enten opp eller ned.

(Prisene her er regnet uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag).