Ta miljøansvar med opprinnelsesgaranti

Nesten all strømmen som produseres i Norge er klimavennlig vannkraft. Likevel regnes under halvparten av strømforbruket vårt som fornybart. Forklaringen ligger i at få nordmenn kjøper det som kalles opprinnelsesgaranti.

Garanterer fornybar produksjon

Alle europeiske kraftleverandører som lager fornybar strøm får tildelt opprinnelsesgaranti for denne strømmen.

Siden elektrisitet ikke kan spores fra en produsent på sin vei gjennom ledningsnettet, er den strømmen du får i stikkontakten den samme uansett hvilken avtale du har. Opprinnelsesgarantien betyr derfor i praksis at leverandøren garanterer at det et sted produseres like mye fornybar kraft som det du bruker.

Lav interesse i Norge

Nesten 99 % av strømmen som produseres her i landet kommer fra fornybare energikilder. Siden de aller fleste nordmenn er klar over dette, er interessen for garantiordningen lav. I 2017 ble det kjøpt opprinnelsesgarantier for bare en femtedel av det norske strømforbruket.

Det meste av garantier fra norske kraftprodusenter selges derfor i utlandet, spesielt til miljøbevisste privatkunder og bedrifter i land med mye kull- og kjernekraft.

Forbruker «skitten» strøm

Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet. I perioder med høy produksjon selges overskuddsstrømmen vår til andre land, og når det produseres lite kjøper vi strøm tilbake. Mye av denne strømmen kommer fra ikke-fornybare energikilder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lager årlig en «varedeklarasjon» for det norske kraftkjøpet. Den viser hvordan sammensetningen av energikilder er for norske kunder som kjøper strøm uten opprinnelsesgaranti.

Deklarasjonen viser at hvis du ikke har opprinnelsesgaranti for ditt forbruk, er bare 16 prosent av strømmen du bruker fornybar. Godt over halvparten kommer derimot fra gass og kull, og resten fra kjernekraft (NVE 2018).

Ta et miljøvalg!

Fornybar energi er bærekraftig, siden den har lite eller ingen klimagassutslipp. Økt bruk av dette er viktig for å løse verdens klimautfordringer.

Hvis du kjøper strøm med opprinnelsesgaranti bruker du din forbrukermakt til å vise at du foretrekker strøm fra fornybare kilder, og sikrer dermed at etterspørselen etter fornybar energi øker. Dette gjør at det blir mer lønnsomt å investere i fornybar energi, og dermed vil også produksjonen øke.

Eidsiva Energi tilbyr opprinnelsesgaranti til sine kunder. Les mer om denne løsningen her.