Bærekraftige energikilder

Mesteparten av nordmenns strømforbruk går til oppvarming av bolig og varmtvann. Dersom du ønsker å være klimavennlig bør du derfor vurdere andre fornybare energikilder til nettopp disse formålene.

I dag regnes ikke elektrisk oppvarming av boliger som effektiv og bærekraftig ressursbruk. Ved salg eller utleie vil du få en ganske dårlig energimerking hvis du i hovedsak varmer boligen opp med strøm.

Dersom du ønsker å leve med klimavennlig og energismart, bør du derfor vurdere andre løsninger til å varme opp huset og varmtvannet ditt. Solenergi og fjernvarme er gode alternativer som du også kan få støtte til fra Enova.

Kan brukes til andre ting

Elektrisitet regnes som en «høyverdig» energikilde. Den kan enkelt brukes til praktiske formål som å lage lys og å drive maskiner og apparater – for eksempel PC, TV og oppvaskmaskin.

«Lavverdige» energityper er blant annet varme i bakken eller i luften, eller fra avfall og biobrensel. Oppvarming av bolig og vann kan enkelt løses ved bruk av slike energikilder, da frigjøres elektrisitet til nyttigere bruksområder. Det kan derfor regnes som sløsing av ressurser hvis du bruker strøm fra nettet til oppvarming.

Kan erstatte fossil strøm

Den strømmen som frigjøres når du går over til andre typer oppvarming i boligen din, kan også erstatte strøm produsert av fossile kilder i andre europeiske land. Det er dessuten slik at i dagens europeiske strømmarked, regnes ikke strømforbruket i Norge som spesielt klimavennlig til tross for all vannkraften. 

Solenergi godt egnet for norske forhold

Sola byr på helt fornybar energi, og bruk av solceller og solfangere er sterkt økende i Norge. Det er en myte at det ikke er nok sol her til å få effekt av slike anlegg. Solinnstrålingen er mange steder like god som lenger sør i Europa, og solceller er dessuten mest effektive ved -5 grader.

Solfangere overfører solvarmen til væske som brukes til å varme opp boliger med vannbåren varme samt til oppvarming av vann. Varmt vann lagres i en akkumulatortank slik at du har varme også når sola ikke skinner. Kombinert med for eksempel varmepumper kan solfangere dekke en stor andel av energibehovet i et vanlig hus.

Solceller omdanner solstrålene til strøm som kan brukes både til oppvarming, lys og elektriske apparater. Anlegget lar deg dessuten lagre strøm i batterier til senere bruk. Solceller kan derfor i prinsippet erstatte alt strømforbruket i huset ditt. Hvis du i perioder produserer mer enn du bruker, kan overskuddsstrømmen selges til strømleverandøren din. På den måten kan du få bealt for strømmen du ikke selv bruker.

Det viser seg at fokuset på eget forbruk ofte øker når man selv er ansvarlig for produksjonen av strøm. Med andre ord gjør solceller deg også mer energieffektiv.

Eidsiva Energi tilbyr ferdiginstallerte solcelleanlegg tilpasset din bolig. Hvis du tror solceller kan passe for deg bør du sjekke solpotensialet på taket ditt!

Kan du få fjernvarme?

Et fjernvarmeanlegg utnytter energi som ellers ville gått tapt, dette kan være fra blant annet avfall, biobrensel og spillvarme fra industrien. Dette er derfor også en klimavennlig oppvarmingskilde. For å kunne installere fjernvarme må det være bygd ut infrastruktur for dette der du bor. I tillegg må du ha opplegg i huset for vannbåren varme gjennom radiatorer eller gulvvarme.

Eidsiva Bioenergi tilbyr fjernvarme i Brumunddal, Flisa, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lena, Lillehammer, Moelv og Trysil.

Få støtte fra Enova!

Enova anbefaler og støtter en rekke energitiltak i boliger. Blant annet kan du få:

-        inntil 15 000 kr når du installerer et solfangeranlegg

-        inntil 28.750 kr hvis du begynner å produsere din egen strøm med solceller eller vindkraft

-        inntil 10 000 kr hvis du erstatter oljefyr og oljetank med fjernvarme eller andre fornybare energikilder.

-        inntil 10 000 kr til installering av anlegg for vannbåren varme

-        støtte til energirådgivning og flere typer varmepumper

 

Sist oppdatert: 10.03.2020