Trygg hjemmelading av elbil

Mange elbileiere lader bilen hjemme med vanlig stikkontakt på daglig basis. Færre er imidlertid klar over at dette er ulovlig, og at kontakten må være tilpasset slik bruk for at det skal være trygt. 

 I praksis er det to mulige løsninger for normallading hjemme:

  • Vanlig jordet stikkontakt (også kalt Mode 2 eller Schucko-kontakt)
  • Fastmontert ladeboks (Mode 3 med fast kabel eller Type 2-kontakt)

Her kan du lese om hvorfor du bør velge en smart hjemmelader

Her kan du lese mer om hvorfor det kan være smart å installere felles ladeløsning i borettslag, sameie og på arbeidsplass

De fleste vanlige stikkontakter tåler allikevel ikke den belastningen lading av elbil gir over tid. Det er ikke ulovlig å lade med en vanlig stikkontakt hvis du for eksempel er på besøk hos noen, men endringer er nødvendig der du har fast parkeringsplass for lading – noe de fleste selvfølgelig har hjemme.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det ikke grunnlag for å si at elbiler eller ladbare hybrider medfører en større fare for brann enn fossildrevne biler. Det er imidlertid viktig å sørge for sikrest mulig lading, siden feil bruk av strøm alltid kan gi fare for elektrisk sjokk og medføre varmegang og brann. DSB anbefaler egen ladeboks, siden dette gir best sikkerhet og i tillegg raskere lading. Uansett lademetode er det viktig at bilen å sørge for at bilen er normalt vedlikeholdt, å følge produsentens anvisninger, og at ladeledning og kontakter er uten korrosjon og skader.

Lading med vanlig stikkontakt (Mode 2/Schucko)

For de fleste nyere elbiler følger det med en spesialtilpasset Mode 2-ladeledning med styringsboks. Ved bruk av vanlig stikkontakt til lading er det viktig å følge visse krav:

  • Kontakten må være fastmontert
  • Kontakten skal ha en egen kurs på maks 10 ampère
  • Kontakten skal bare brukes av én bil om gangen
  • Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter type B, som ikke forstyrres av støy fra bilens ladesystem
  • Styringsboksen henges opp i en krok eller lignende slik at vekten ikke belaster kontakten, og bør være beskyttet mot snø og regn

Få en elektroinstallatør til å sjekke om anlegget ditt tåler belastningen og at den kontakten du bruker til lading av bilen tilfredsstiller kravene.

På grunn av fare for skade og varmegang er det ikke lov å lade med skjøteledning eller å trekke ladekabelen inn i boligen. Dette er viktig for å unngå brann. Dersom du ser at stikkontakten er blitt misfarget eller det lukter brent, kontakt elektroinstallatør og ikke bruk utstyret før det er sjekket.

Lading med vanlig stikkontakt gir relativt lav effekt, og det tar derfor lang tid å lade.

En del eldre elbiler har ikke egen styringsboks på ladekabelen (såkalt Mode 1-lading). Noen av disse har mulighet for å stille inn maksimum ladestrøm manuelt, slik at denne ikke overstiger 10 ampère.

Lading med egen ladeboks (Mode 3)

En fastmontert ladeboks kan enten ha en fast kabel som plugges inn i bilen eller være utstyrt med en Type 2-kontakt som kan kobles til kabelen som følger med bilen. Ladeboksen har innebygde sikkerhetsfunksjoner, og egen jordfeilbryter er derfor ikke nødvendig siden dette allerede er installert i boksen. En autorisert elektroinstallatør kan montere slikt utstyr.

Kursen som brukes til en slik ladeboks er vanligvis på 16 eller 32 ampère, noe som gir høyere effekt og dermed raskere ladning enn ved bruk av vanlig stikkontakt. Hastigheten begrenses i tillegg av hvor stort strøminntaket til boligen er, av utetemperaturen (det går tregere når det er kaldt), og av ombordladeren i bilen. Sjekk hva som er grensen for ombordladeren, slik at du får installert hensiktsmessig utstyr tilpasset bilen.

Lading i borettslag og sameier

Lading fra vanlige stikkontakter i fellesgarasjer i borettslag eller sameier er ikke anbefalt, og du kan heller normalt ikke sette opp en ladeboks på eget initiativ. Dersom lademuligheter ikke er tilgjengelige må du kontakte styret for å finne ut hvordan dette kan ordnes. Nye nasjonale regler fra 1. januar 2018 gjør at sameier ikke kan nekte deg å montere en ladeboks og å lade bilen uten en svært god grunn, og det er forventet at tilsvarende regler for borettslag vil komme i løpet av året. Frykt for brann og brannfare regnes ikke som gyldig grunn til å nekte.


Kilder:
- NAF : Slik lader du riktig hjemme
- DSB: Elbil – lading og sikkerhet
- Sikkerhverdag.no: Trygg lading av elbil
- Norsk elbilforening: Lading av elbil og sikkerhet

 

Dato: 24.04.2018
Sist oppdatert: 10.03.2020