Vurderer du å kjøpe deg elbil?

Skal du kjøpe deg ny bil, men er fortsatt skeptisk til om elbil er noe for deg? Det er det ingen grunn til!

Rundt en tredel av alle nyregistrerte personbiler i fjor var nullutslippsbiler (Opplysningsrådet for veitrafikken). Med denne utviklingen vil over halvparten av bilene som selges i 2019 være elbiler i stedet for fossilbiler – for første gang i historien. På Innlandet går det sakte, men sikkert oppover med salget. 

Bedre biler

Forskning viser at folk som har fordommer mot elbiler, ofte blir positive når de først får prøvd en elbil. De mest kritiske holdningene kommer gjerne fra de som har liten eller ingen erfaring. 

Rekkeviddeangst og «ladeangst» (frykten for ikke å få ladet på grunn av kø eller feil ved laderne) er de mest framtredende årsakene til at flere ikke vil kjøpe elbil. I tillegg er mange fortsatt engstelige for at elbiler ikke er egnet i områder med mye snø, kulde og bratte veger.

I dag er det liten grunn til slike bekymringer. Det kommer stadig flere elbiler som passer for «innlandske» forhold, med økt rekkevidde, firehjulstrekk og hengerfeste. Det er nå flere familiebiler på markedet med en oppgitt rekkevidde på over 250 kilometer.

Økte lademuligheter

Mulighetene for å lade blir også stadig bedre. Antall hurtigladere i Hedmark og Oppland har økt med nesten en tredel i løpet av de to siste årene. I januar 2019 var det kommet opp i 219 – fordelt på 90 i Hedmark og 139 i Oppland. Det er nå totalt 860 ladepunkter i våre to fylker (NOBIL).

Begrensningene en elbil har i forhold til en vanlig fossildreven bil blir mindre for hvert år som går. Langdistansekjøring krever riktignok fortsatt litt planlegging i forhold til ladestopp, men de fleste har uansett noen pauser på veien når de reiser langt.

Kjøp utslippsfritt!

Elbiler byr på en rekke fordeler, i tillegg til at de er klimavennlige å kjøre. Blant annet får du lave drivstoffkostnader, reduserte bompenger og ingen trafikkforsikringsavgift.

Dersom du planlegger å bytte bil, anbefaler vi derfor at du prøver en elbil før du bestemmer deg – selv om du kanskje er litt skeptisk. Sjansen er stor for at du blir positivt overrasket! I tillegg er det en god start på å leve mer energismart.

Fortsatt få elbiler i Innlandet

Andelen elbiler i Innlandet ligger fortsatt langt under landsgjennomsnittet. Ved utgangen av 2018 var det 2,5 prosent elbiler i Hedmark og Oppland. For landet samlet var andelen nesten det tredobbelte.
I 2018 passerte antall elbiler i Norge 200 000 – en økning på hele 41 prosent siden forrige årsskifte. Dette utgjør 7,2 prosent av bilparken. Knappe 6 000 av disse elbilene befinner seg i Hedmark og Oppland. Ved årsskiftet var det bare Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark som hadde en lavere andel elbiler enn innlandsfylkene.

Sørg for trygg hjemmelading

Når du skal lade bilen hjemme, er det viktig å ha sikker løsning for dette. Det er ikke anbefalt å bruke en vanlig stikkontakt til fast, daglig lading uten at denne tilpasses nærmere. Grunnen er at dette kan overbelaste strømnettet ditt og gi økt fare for brann. Vil du lese mer om hjemmelading kan du klikke deg inn her.