Tilbake til strømavtaleroversikten

Fast Vinterpris

Større forutsigbarhet når du trenger det!

Strømprisen på vinterstid kan være særlig uforutsigbar. Dersom du ønsker større forutsigbarhet i hverdagen, kan du kjøpe strøm til fastpris i vintermånedene.

Avtale om Fast Vinterpris kan du bestille når du vil. Prisen oppgitt gjelder fra 1. oktober 2020 til 1. april 2021.

Dagens pris: 44,11 øre/kWh
Fastbeløp: 49,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert mva, påslag og el-sertifikater.

Følgende betingelser gjelder for kjøp av strømavtalen Fast Vinterpris

Avtalen gjelder fastpris for en tidsbestemt periode . Fastpris har et månedlig fastbeløp på 49 kroner, som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inkludert merverdiavgift og myndighetspålagte el-sertifikatkostnad. Avtalen gjelder kun i prisområde NO1.

Med denne avtalen følger kundefordeler som du kan lese om på eidsivaenergi.no.

Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kr.

Etter avtaletidens utløp, flyttes kundeforholdet over til InnlandsSpot.

Eidsiva Energi fakturerer månedlig etterskuddsvis. Gebyr på papirfaktura er for tiden 59 kroner(inkludert merverdiavgift).

For øvrig gjelder Generelle kontraktsvilkår og Energi Norges standard kraftleveringsavtale

Fast Vinterpris Fastpris https://www.eidsivaenergi.no/skjemaer/bestillingsskjema/?product=1dc0b7f6-d0d4-4113-b7f3-82367754e5f4 5,25000 6 49,000 True email, sms, postal letter, website 1M E-post False False True 49 44,112500 regionNO1 newAndExistingCustomers Etterskudd 500