Markedskommentar uke 41

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt øre/kWh.

Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge. 

Fyllingsgraden i norske vannmagasin økte med 0,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 4oktober en fyllingsgrad på 94,3 prosent. Det er 11,5 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette efaktisk de høyeste fyllingsnivåene målt for norske magasiner (denne uken) basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene.

Fremtidsprisene for kraft har økt med rundt 2-3 øre denne uken. Forventet pris for første kvartal 2021 har gått fra 31 til 33 øre/kWh i løpet av uken. Den norske kronen handles cirka uforandret mot euro, rundt 10,9 NOK per euro.

Produsentene i Sør-Norge har den siste uken økt verdien på vannet (vannverdi) med rundt 6-7 øre. Mindre våte og kaldere prognoser har gjort det mulig å øke fremtidsprisene, dette har gitt enda større spareinsentiv. Magasinene er svært fulle så en ny våt og mild periode kan gi lave priser.  

Prosessen knyttet til nytt utslippsmål for 2030 i EUhar nå kommet til avstemming i EU-parlamentet. Gjeldene utslippsmål for reduksjon av CO2 sammenlignet med 1990-nivået er 40 %, men EU-parlamentet stemte foå øke dette nivået til 60 %, noe som var 5 % høyere enn forventet. Dersom utslippsmålet endres kommer dette til å redusere overskuddet av CO2-kvoter i EU og dette kommer også til å påvirke balansen i det europeiske kvotemarkedet (EU ETS), hvilket potensielt kan gi økte priser på utslippskvoter. Nå går dette spørsmålet videre til de 27 medlemslandene for videre forhandlinger. Regjeringssjefene skal møtes foå diskutere spørsmålet senere i oktober og senest i desember forventes den endelige beslutningen å treffes, det kan selvfølgelig bli forsinkelser og flere Østeuropeiske land har uttrykt at de er negative til endringen.

På kort sikt styreCO2-markedet av det store volumet i de ukentlige auksjonene av CO2-kvoterBrexit-forhandlinger og COVID-19 som har negative effekter på etterspørselen av utslippskvoter.