Markedskommentar: Uke 8 - 2020

Prisen på Østlandet ble i forrige uke 12,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9,8 øre/kWh.

Hvordan blir prisene kommende uke?

Prisen forrige uke ble rundt 12,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9,8 øre/kWh for kommende uke, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11.50 øre/kWh.

Hvordan har siste ukes storm påvirket prisene?

Dennis, har bidratt til å øke vindkraftproduksjonen fra et allerede høyt nivå til enda høyere. 1/3 av kraftproduksjonen i Norden ble produsert fra vindkraft forrige helg. Det blir fortsatt mye vind og temperaturer og nedbør over normalen fremover. I takt med høyere temperaturer er også målt forbruk lavere enn estimert, samt lavere forbruksutsikter også i ukene fremover. Det er fremdeles stor konkurranse blant vannkraftprodusentene så i månedene fremover vil vi fortsette å se svært lave spotpriser. Skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene, dette i kombinasjon med mye vind og høyt tilsig gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft. Tyskland opplevde nok en gang negative priser i helgen som var.

Hva med fyllingsgraden? 

Fyllingsgraden i Norske vannmagasin er per uke 7 på 56,7% som tilsvarer 5,9% poeng over median.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 45,6%For påfølgende uke er det estimert et tilsig på 1,4 TWh, tilsvarende 240 prosent av gjennomsnittet.

Den hydrologiske balansen

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 28,2Twh. Vi opplever nå den høyeste hydrologiske balansen på 15 år som vil være prissettende i mange måneder fremover.

Norsk kraftproduksjon

Den siste uken har Norges kraftproduksjon blitt redusert med 9% ifølge NVE. Det er overføringskabelen i Oslofjorden mellom Norge og Sverige som grunnet en skade, kuttet overføringskapasiteten. Det er forventet at kablene er tilbake til normal drift i begynnelsen av mars. Et interessant poeng er at vi observerer at prisforskjellene mellom Norge og Sverige har økt, noe som kan skyldes kabelbruddet.

Kjernekraftproduksjon

Kjernekraftproduksjon har denne uken ligget på rundt 80-85% av installert effekt. Ringhals 1 og 3 har vært ute av drift samt Forsmark 2 og Oskarshamn på redusert effekt. I takt med lavere spotpriser blir også lønnsomheten i kjernekraft redusert, og det kan tenkes at enkelte produsenter innfører serviceperioder på sine kraftverk i tider med lav lønnsomhet. Break-even på kjernekraft er estimert til å ligge i området 10 €/MWh.

Fremtidsmarkedet

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene er fortsatt lavt priset. Vi har sett en ytterligere reduksjon av prisene denne uken. 2020 Q3 handles til 11.7 €/MWh og Q4 handles til 24.2  €/MWh År 2021 handles i dag til 26 €/MWh. Årskontrakten for år 2021 er redusert  euro i pris de siste 2 ukene.

Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)