Velg riktig strømavtale

Vi kan ikke klare oss uten strøm, men med den riktige strømavtalen kan du kanskje få lavere regning enn du har i dag.

Mange synes det er vanskelig å sammenligne og forstå forskjellen på ulike strømavtaler. Derfor ender de opp med å fortsette som før. Men er du sikker på at avtalen du har er den beste ut fra ditt forbruk? Mange kan spare penger ved å bytte. Andre kan få bedre kontroll over hvor stor strømregningen kommer til å bli.

Slik velger du

Hvis du vurderer å bytte strømavtale bør du gå fram slik:

  • Bestem deg for hva slags avtale som passer best for deg, ditt forbruk og din økonomi
  • Sjekk prisen for en slik avtale hos noen leverandører
  • Sjekk andre kostnader og eventuelle tilleggstjenester for disse avtalene, og vurder hvor viktig disse er for deg

Det er også lurt å sjekke om du kan få en gunstig strømavtale eller rabatter gjennom en organisasjon du er medlem i.

Sett opp den viktigste informasjonen samlet på et ark – gjerne i en tabell – slik at det er lett å sammenligne. Når du har laget en slik oversikt, vil du ha et godt grunnlag for å velge.

Forskjellige typer strømavtaler

I hovedsak finnes det fire slags strømavtaler:

1. Spotpris

En spotprisavtale betyr at du betaler det samme for strømmen som strømselskapet gjør når de kjøper den. I tillegg betaler du et "påslag" som skiller leverandørene fra hverandre. En slik avtale gjør at strømprisen du betaler varierer hele tiden ut fra tilbud og etterspørsel på det nordiske strømmarkedet.

Med spotpris betaler du mer for strømmen om vinteren, og mindre om sommeren. Over tid er dette den avtalen som lønner seg for de fleste. 

Se vår mest populære Spotprisavtale her 

2. Forvaltning

Velger du en forvaltningsavtale kombinerer du strøm til innkjøpspris med prissikring. Prissikring vil si at våre dyktige forvaltere kjøper inn deler av ditt forventede strømforbruk til en fastpris. Dermed får du en konkurransedyktig strømpris uten store svingninger og pristopper. For å sørge for at vi kjøper inn nok strøm til avtalt pris i forkant, har disse avtalene løpende bindingstid.   

Sjekk ut forvaltningsavtalen Trygg Privat her 

3. Variabel pris

Med denne avtalen følger du fortsatt utviklingen på strømmarkedet, men prisen endrer seg ikke så ofte siden strømleverandøren har plikt til å varsle kunden om prisendring minst to uker i forkant. 

En slik avtale kan være en fordel om vinteren, siden det da tar lengre tid før du merker prisstigningen. Tilsvarende kan det være en ulempe om sommeren. Men uansett vet du i forkant hvilken pris du skal betale for strømmen, noe som er en fordel for mange.

Se vår standard-variabel avtale 

4. Fastpris

Hvis du ønsker større forutsigbarhet når det gjelder strømprisene, kan en fastavtale være aktuell for deg. Det betyr at du inngår en avtale om at du får strøm til en bestemt pris for en kortere eller lengre periode, omtrent som et fastrentelån i banken. En fastprisavtale kan inngås for perioder fra tre måneder til flere år. 

Med fastprisavtale vet du hva strømprisen blir gjennom hele avtaleperioden. En fastprisavtale har gjerne bindingstid, slik at du ikke kan bytte leverandør igjen før etter en viss tid.

Ønsker du en forutsigbar pris? Bestill fastpris her!