Derfor velger disse Eidsiva Energi som sin energipartner