Få hjelp med korona-situasjonen

Mange næringer opplever etterspørselssvikt og permitteringer i den unntakstilstand vi befinner oss i, og kraftig fall i oljeprisen har ført til uro i verdensøkonomien. Dette rammer også norske bedrifter.

Vi ønsker at du som næringskunde skal bli møtt med fleksibilitet og forståelse hos oss, uten at det går på bekostning av finansieringen av den livsnødvendige og samfunnskritiske strømforsyningen. Som strømselskap kjøper vi inn strøm på NordPool Spot daglig for alle kunder, noe vi betaler for samme dag.

Vi er derfor avhengige av å trygge vår likviditet for å kunne levere strøm til alle våre kunder, samtidig som vi vil gjøre det vi kan for kunder som er sterkt rammet av det som skjer. På vegne av nettselskapene fakturerer vi deg nettleie i tillegg til kraftleveransen. Nettselskapene i Norge har beredskap for å sikre strømforsyningen fremover.

Vi er opptatt av å gi deg rådgivning og hjelp når du tar kontakt med oss på kundeservice eller en av våre bedriftsrådgivere. Vi anbefaler våre næringskunder som har utfordringer med sin likviditet å ta kontakt med sin bankforbindelse. Hos mange banker er det opprettet egne korona-hjelpetelefoner og det er mulig å be om rentefri avdragsutsettelse hvis det er behov for ekstra likviditet i en periode.

For næringskunder som er organisert gir bl.a. arbeidsgiverorganisasjonen NHO råd og nyheter relatert til korona-viruset, og oversikt over tiltak fra myndighetene for å dempe krisen for bedrifter.

Nyttige lenker der du kan lese om krisepakker-tiltak for bedrifter som skal dempe krisen for din bedrift:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/

https://www.virke.no/

Ta vare på hverandre!

Hilsen
Bedriftsmarkedsteamet

Kontakt oss for en uforpliktende prat