Unngikk strømsjokk med rådgivning fra Eidsiva Energi

Moelven takker Eidsivas rådgivning for at vinteren ikke har gitt dem det samme strømsjokket som de økte kraftprisene skulle tilsi.

Tilbake

- Som industriselskap, er vi helt avhengige av å ha forutsigbarhet på kostnadene av strøm. Vi kjøper omlag 100 GWh strøm til vår norske industrivirksomhet i løpet av året, og har faste oppfølgingsmøter med Eidsiva Energi der de gir oss råd om hvordan vi skal sikre strømprisen frem i tid, sier Rune F. Andersen i Moelven.

Han legger ikke skjul at den sikringen særlig har betydd mye nå i vinter. I januar var spotprisen 70 prosent høyere enn snittet for samme måned de siste fem årene.

- Slik strømprisene har vært det siste året, har denne strategien vært viktig slik at vi ikke fått de samme voldsomme økningene som ellers i markedet. Det ser jeg jo på strømregningen hjemme også. Jeg skulle gjerne skulle hatt den samme sikringen der, sier Andersen.

Interessert i hvordan vi kan hjelpe din bedrift? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Rådgivning sikrer både forbrukskontroll og pris

Eidsiva har en eierandel i Moelven-konsernet på 23,8 prosent, men Andersen understreker at kundeforholdet utelukkende er basert på de forretningsmessige vilkårene de tilbys.

Avtalen med Eidsiva Energi er ikke basert på en fastpris, men en innkjøpsstrategi som angir maksimums- og minimumsnivåer for prissikring. Denne strategien gjennomgås og eventuelt justeres årlig slik at den til enhver tid er tilpasset Moelvens behov. I tillegg gjøres en kontinuerlig vurdering av hva som vil være den beste måten å kjøpe strøm på ut fra sesong, forbruksprofil og markedsutvikling.

Rådgivningen strekker seg også utover andre områder, som for eksempel å bistå Moelven med å redusere eget strømforbruk.

- At vi har tilgang på detaljert informasjon om forbruksprofilen vår gjennom døgnet, månedene og året, bidrar til at vi kan gjøre grep for å redusere kostnadene selv. Eidsiva Energi er gode på å pushe oss på å ta ut disse effektene også, sier Andersen.

Bærekraftig samarbeid i Innlandet

Som stor aktør på Innlandet, synes Moelven det er fint å kunne ha et slikt godt og konkurransedyktig kundeforhold hos en annen stor Innlandet-bedrift. Rune F. Andersen opplever at de begge er opptatt av å skape lokale verdier, og også deler et engasjement for bærekraft.

- For oss er det viktig med leverandører som tar bærekraft på alvor. Vi i Moelven leverer trebaserte byggematerialer og bygg som er et positivt bidrag til klimaet gjennom karbonfangst og –lagring. Eidsiva Energi på sin side leverer ren energi fra vann og vindkraft. Begge deler er viktige områder som kan være med å løse klimautfordringene vi står ovenfor. Alt annet likt, ville vi derfor heller vært kunde hos Eidsiva Energi enn en annen leverandør et annet sted i landet, sier Andersen, men understreker likevel:

- Men det de leverer må være konkurransedyktig. Det ser vi at det er, og derfor er vi kunde fremdeles.

Nysgjerrig på hva Eidsiva Energi kan gjøre for strømregningen hos din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan skreddersy de beste løsningene for deg.

Tilbake

Kontakt oss for en uforpliktende prat