Markedskommentar uke 43

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh

Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.  Prisestimatet for neste uke er det knyttet veldig stor usikkerhet til. Vi har en storm (Epsilon) på vei inn mot våre områder, men det er stor usikkerhet rundt hvilken bane den tar og hvor denne trefferStormen kan potensielt gi veldig høye temperaturer som kan gi tilsigspress med både regn og snøsmelting, som igjen vil resultere i lavere spotpriser i neste ukeDette kan gi ytterligere fart på spiralen hvor økt konkurranse om å få produsere kraft medfører nedjusterte vannverdier som senker fremtidsprisene som igjen øker presset nedover på spotprisene. Produsentene i Sør-Norge har den siste uken redusert verdien på vannet med rundt 4-5 øre.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 1,5 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 18. oktober en fyllingsgrad på 93,4 prosent. Det er 11 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette er en tangering av den høyeste fyllingsnivåene målt for norske magasiner for denne uken basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene.

Fremtidsprisene for kraft har falt med rundt 2-3 øre/kWh denne uken. Forventet pris for første kvartal 2021 har gått fra 29,7 til 27,6 øre/kWh i løpet av uken. Den norske kronen har sist uke handlet i intervallet 10,9-11 NOK per euro. Prognosene fovinterværet ser relativt milde, våte og vindfulle ut. Om dette slår til kan vi se lavere leveranspriser enhva markedet handler det første kvartalet i 2021 for

Prosessen knyttet til nytt utslippsmål for 2030 i EUgår videre. Regjeringssjefene i EU haddtidligere i oktober et møte for å diskutere nivået på utslippsreduksjonenmen frafall (pga. koronasmitte) av viktige deltagere som Polens regjeringssjef gjorde at beslutningen om at endring til 55%-målet ikke kunde tas. Dette veldig viktige spørsmålet skal avgjøres ved et kommende møte i desemberPå kort sikt styres CO2-markedet av det store volumet i de ukentlige auksjonene av CO2-kvoter, Brexit-forhandlinger og COVID-19. Resultatene i de daglige auksjoner har vært veldig svake med lav interesse fra aktørene i markedetDette har resultert lav etterspørsel i auksjonene som har presset prisen på kvoter videre nedover.

Stor spredning av koronaviruset i Europa og depåvirkningen det kan ha på etterspørselen i CO2-markedet har presset prisen ytterligere nedBrexit-forhandlingene ser ut til å ha stoppet opp på spørsmålet om UKs mulighet til å gi statlige bidrag til britiske bedrifter (dette anser EU som konkurransevridende) og om UK går ut fra EU uten en avtale 1. januar 2021 kan dette få negativ påvirkning på prisen på CO2-kvotene