Markedskommentar uke 46

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 7 øre/kWh.

Spotprisen for Østlandsområdet har dermed holdt seg relativt stabil de siste 2 ukene. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 5 øre/kWh.    

Inneværende uke har råvaremarkedet blitt preget av avklaring i Presidentvalget i USA samt positive nyheter rundt Covid-19 vaksine som har løftet både oljeprisen, CO2 prisen og verdens aksjemarkeder. Kraftprisen den siste måneden har hatt en motsatt utvikling grunnet siste tids utvikling i ressursbalansen. Prisnedgangen fra midten av oktober var ventet, men har blitt større enn hva vi hadde forutsatt.

Fyllingsgrad i norske vannmagasin har den siste uken økt til nye høyder, noe som er uvanlig for årstiden. Vindkraftproduksjonen har også bidratt til prisnedgangen. Kombinert med mildt vær og mindre forbruk resulterer dette i de lave prisene vi nå på nytt ser. NVE melder om en magasinfyllingsgrad på 94,7% for uke 45, noe som er den høyeste fyllingsgraden denne uken siste 20 år. En økning i fyllingsgraden på 1,8 % er uvanlig for denne tiden, da det historisk sett bruker å bli preget av reduksjon gjennom nedtapping av vannmagasin. 

Dreier vi blikket mot de langsiktige værprognosene så antyder de et fortsatt mildt og lavtrykkspreget vær med mer enn normalt nedbørsnivå. Høytrykksaktivitet og kulde finner vi ikke spor av i værvarslene fremover. Døgnmiddeltemperaturen for børsområdet som omfatter landene Norge, Sverige, Danmark og Finland for de neste 2 ukene er ventet rundt 3,7 ℃ som er i overkant av 2 grader varmere enn normalt for denne perioden.

Av installert kjernekraft er i dag rundt 75 prosent i drift, i børsområdet er det Sverige og Finland som har kraftproduserende kjernekraftverk. 

I terminmarkedet for kraft handles årskontrakten for 2021 i dag for 17,3 øre/kWh som er 3 øre lavere enn prisnivået for 3 uker siden. Hovedgrunnen til nedgangen i årskontrakten er de langsiktige værutsiktene som indikerer at det milde og våte været fortsetter. Den norske kronen har styrket seg i takt med oljeprisoppgangen og er i skrivende stund på 10,8 mot euro. Handel av strøm foregår i euro og en styrket norsk krone vil gjøre strømmen billigere for forbrukerne.