Tilbake til strømavtaleroversikten

BedriftsSpot

Vår mest populære bedriftsavtale!

De fleste bedrifter velger BedriftsSpot fordi det har vist seg å være den rimeligste avtalen over tid. Prisen varierer fra dag til dag, i takt med markedsprisen på den nordiske kraftbørsen. Avtalen har ingen bindingstid. 

Har du solcelleanlegg kan avtalen utvides med en plusskundeavtale. Avtalen sikrer deg at du får betalt spotpris for strømmen du leverer ut på strømnettet.

Dagens pris: Se dagens strømpriser
Påslag: 4,60 øre/kWh
Fastbeløp: 39,20 kroner i måneden

Prisen er inkludert påslag og el-sertifikater, og eksklusiv mva.

Betingelser BedriftsSpot

BedriftsSpot er strøm til innkjøpspris. Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. BedriftsSpot har et påslag på 4,6 øre/kWh inkludert lovpålagte elsertifikat kostnader. Månedlig fastbeløp kr 39,20.

Påslaget og fastbeløpet kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

Betingelser for kraft til Plusskunde

Som Plusskunde blir du fakturert/kreditert månedlig basert på timesverdier. Dersom du i perioder produserer mer enn du forbruker kjøper Eidsiva Energi tilbake kraften fra deg til spotpris, time for time. Netto avregning av forbruk og produksjon skjer ihht nettselskapets gjeldende praksis.

For at avregning av din strømproduksjon og forbruk skal skje, må du ha en ferdig installert AMS-måler fra ditt nettselskap. Nettselskapet vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingtariff avhengig av nettselskapets gjeldende praksis.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.

Bestill BedriftsSpot