Tilbake til strømavtaleroversikten

Forvaltning Trygg

Følger fastsatt innkjøpsstrategi for å redusere dine strømkostnader

Du kan velge mellom 2 ulike forvaltningsavtaler; Aktiv og Trygg

Aktiv er en avtale der Eidsivas forvaltere følger markedet kontinuerlig for å gi bedriften din en best mulig pris. Innkjøp skjer etter kontinuerlige markedssyn. 

Trygg har en fast innsikring gjennom året, for å unngå pristopper. Avtalen kan sammenlignes med en "løpende" fastpris.

Om du velger forvaltning så får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.

TRYGG kundepris vs. spotpris i øre/kWh

TRYGG kundepris vs. spotpris i øre/kWh

Markedskommentar
Gjennomsnittlig spotpris i april ble 27,5 øre/kWh for Østlandet (NO1). Det er om lag et halvt øre lavere enn de tre foregående månedene. Utviklingen i fremtidsmarkedet for kraft på Nasdaq er stort sett sideveis til svakt opp, der energibalansen har holdt seg rundt normalen. Det samme kan sies om kullmarkedet der kontrakten for året 2018 har holdt seg i overkant av 66 dollar per tonn som tilsvarer en produksjonskostnad på ca. 30 €/MWh eller 28,5 øre/kWh.