Informasjon om hva du finner på fakturaen.

Forsiden

Forsiden

På forsiden finner du informasjon om hvor mye du må betale, hva betalingsfristen er og til hvilken konto du skal betale.

1Ditt navn og adresse.

2Generell informasjon om fakturaen.

  • Fakturanummer: Unikt nummer for fakturaen.
  • Kundenummer: Ditt unike kundenummer.
  • Målernummer: Nummeret på strømmåleren som faktura gjelder for.
  • Målepunkt-ID: Det unike ID-nummeret for stedet hvor måleren er montert.
  • Anleggsbeskrivelse: Hva slags type anlegg måleren er montert på.
  • Postnr og poststed: Postadresse hvor måleren er montert.

3Beløpet du skal betale. Hva som står over beløpet varierer med hva slags strømavtale du har og hva slags betalingsløsning du benytter.

4Betalingsfrist for beløpet på faktura.

5Her finner du KID som brukes ved betaling av faktura.

6Her finner du den totale summen du skal betale denne perioden.

7Her finner du kontonummeret som faktura skal betales til.

Baksiden

Baksiden

På baksiden finner du detaljer om forbruket ditt og andre opplysninger.

1Her står hvilken strømavtale og kraftleverandør du har.

2Kostnaden og summen av strømforbruket i den aktuelle perioden vises her.

3Har du gjennomfakturering av nettleie, vises kostnaden og summen av nettleien i den aktuelle perioden her.

4Andre diverse kostnader knyttet til din faktura, bl.a. eventuelle fakturagebyrer eller restanser fra tidligere fakturaer.

5Totalt å betale for den aktuelle perioden.

6Her vises oversikt over forbruket ditt. Hvis du ikke har fjernavlest strømmåler, så vil du her se registrerte målerstander.

7I høyre kolonne vises informasjon om faktura, netteier og andre relevante opplysninger.