Bestill Trygg Privat i dag
- få gratis fastbeløp første 6 måneder

Med Trygg Privat hjelper vi deg å unngå de største prissvingningene ved hjelp av smarte innkjøp når strømprisen er lav.

3 gode grunner til å bestille Trygg Privat

1. Trygghet

Våre innkjøpere har lang erfaring med strømkjøp. De kjøper inn deler av ditt forventede forbruk når strømprisen er lav, som dekker deg ved høye pristopper i spotprisen. Da får du en tryggere og mer forutsigbar hverdag.

2. Lavere pris

Trygg Privat har slått spotprisen i 27 av de siste 31 månedene og ligger an til å fortsette den gode trenden. Da betaler du mindre for strømmen du bruker, enkelt og greit. Les mer om Trygg Privat vs. spotpris nedenfor.

3. Gratis fastbeløp i 6 måneder

I en begrenset periode får du nå Trygg Privat med gratis fastbeløp i 6 måneder (ordinær pris 99 kr/mnd). Da får du en trygg og forutsigbar avtale helt uten ekstra kostnader i et halvt år.

Hvorfor velge Trygg Privat?

Kraftmarkedet har det siste året vært preget av store prissvingninger og høye pristopper som følge av mindre vann og snø i magasinene og høyere pris på utslipp av CO2. Våre forvaltere jobber for å gi deg en større forutsigbarhet i slike tider, og Trygg Privat er et resultat av dette arbeidet.

Avtalen kombinerer strøm til spotpris og prissikring, og er opprettet for å kunne utnytte fordelene fra spot- og fastprisavtaler for å kunne gi deg lavest mulig strømpris over tid. På den måten sikrer Trygg Privat deg mot høye strømpriser, samtidig som den gir deg lavere strømregning når strømprisene faller.

Trygg Privat vs. Spotpris

Trygg Privat har i april i gjennomsnitt vært 3,7 øre/kWh lavere enn spotprisen. I mars var prisen i Trygg Privat 1,9 øre/kWh over spotprisen og i februar 1,8 øre/kWh under spotprisen. Så langt i år har prisen i Trygg Privat i gjennomsnitt vært 2,7 øre/kWh under spotprisen.

Trygg Privat har hatt en lavere innkjøpspris enn spotprisen i ti av de siste tolv månedene.
Avtalen ligger an til å ha en innkjøpspris under spotprisen de kommende tre månedene som vist i grafen på denne siden.

April ble en meget varm og tørr måned hvor temperaturen i Norge ble hele 3,3 grader høyere enn normalt. Måneden ble dermed den nest varmeste aprilmåneden som er registrert siden år 1900. De høye temperaturene satte en brems på forbruket, men lite vind og nedbør resulterte også i noe lavere produksjon som gjorde at prisene ikke falt mye fra mars til april.

NB! Prisen for Trygg Privat er en gjennomsnittspris og kan være forskjellig fra anlegg til anlegg på grunn av forskjellig forbruksprofil.

Chat med oss