Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub, rett og slett stasjonen, som dataene fra din måler sendes til. Strømforbruket ditt videresendes deretter til din strømleverandør. Elhub vil nå derfor være den sentrale mottakeren av måleverdier og markedsprosesser i kraftmarkedet i Norge.

Hva er fordelene med Elhub?

All informasjon samles nå på et felles sted, slik at du får full oversikt over eget forbruk, måleverdier og personopplysninger. Informasjonen er kun tilgjengelig for deg via innlogging med fødselsnummer, som hindrer at uvedkommende får tilgang til dine opplysninger.

Totalt sett vil det bli et forbedret og enklere strømmarked. All informasjon går via Elhub, og alle aktører vil ha ett sted å forholde seg til når det gjelder data som skal hentes og sendes. Leverandører sender i dag måleverdier (elektroniske meldinger) til alle netteiere og omvendt, men med Elhub vil alt gå gjennom samme løsning. Det blir dermed også økt nøytralitet, i tillegg til økt personvern og sikkerhet.

Her kan du kan lese mer om Elhub 

Her kan du logge deg inn på min side i Elhub