Strømmen har gått, hva skal jeg gjøre?

Hvis du opplever strømbrudd så kan du ta kontakt med nettselskapet (netteier) som har ansvaret for strømnettet i området du bor. De kan fortelle deg hva som foresaket feilen og hvor lang tid det tar å fikse den.

Du finner hvilket nettselskap du har ved å se på faktura fra nettselskapet, eller på faktura fra strømleverandør hvis de gjennomfakturerer kostnaden fra nettselskapet.

Her har vi samlet en liste over nettselskaper i Norge. Klikk på respektive nettselskap for å finne priser og kontaktinformasjon:

Elvia (Tidligere Eidsiva Nett AS og Hafslund Nett AS)
Gudbrandsdal Energi Nett AS
Agder Energi Nett AS
Alta kraftlag SA
Andøy Energi As Nett
Austevoll Kraftlag SA Nett
BKK Nett AS
BKK Kvinnherad AS - Nett
Dalane Nett AS
Drangedal Everk KF
Eidefoss AS Nett
Etne Elektrisitetslag
Finnås Kraftlag
FITJAR KRAFTLAG SA Nett
Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS
Forsand Elverk
FOSEN NETT AS
Fusa Kraftlag SA Nett
Gauldal Nett AS
Glitre Energi Nett AS - Distribusjon
Glitre Energi Nett AS - Regional
Hadeland Energi Nett AS
Hallingdal Kraftnett AS
Hammerfest Energi Nett As
Hardanger Energi AS Nett
Haugaland Kraft Nett AS
Helgeland Kraft AS Nett
Hemsedal Energi Nett
Hjartdal Elverk AS
Hurum Nett AS
Høland og Setskog Elverk Nett
Hålogaland Kraft AS Nett
ISE Nett AS
Istad Nett AS
Jæren Everk KF i Hå
Klepp Energi AS
Kragerø Energi AS
Krødsherad Everk - Nett
Kvam Kraftverk AS Nett
Lofotkraft AS Nett
Luostejok Kraftlag
Luster Energiverk As Nett
Lyse Elnett AS
Lærdal Energi AS Nett
Meløy Energi AS
Midtkraft Nett AS
Midt Nett Buskerud AS
Midt-Telemark Energi AS, Nett
Mørenett AS
Nesset Kraft AS Nett
Nordkraft Nett As
Nordkyn Kraftlag Sa
Nordlandsnett AS
Nordmøre Energiverk AS Nett
Nord-Salten Kraft AS
Nordvest Nett AS
Nord-Østerdal Kraftlag Nett
Nore Energi AS Nett
Norgesnett AS
Norgesnett Askøy
Norgesnett Follo
Norgesnett Fredrikstad AS
Notodden Energi AS
Odda Energi AS Nett
Oppdal Everk A/S - Nett
Orkdal Energinett AS
Rakkestad Energi AS Nett
Rauland Kraftforsyningslag Sa
Rauma Energi AS Nett
Repvåg Kraftlag SA Nett
Ringeriks-kraft Nett AS
Rollag Everk Nett SA
Røros Elektrisitetsverk Kraft
Røros E-verk Nett AS
Sandøy Energi AS
SFE Nett AS
Skagerak Nett AS
Skjåk Energi KF Nett
Sodvin Nett AS
Sognekraft AS Nett
Stange Energi Nett AS
Stranda Energi AS Nett
Stryn Energi AS, Nett
Suldal Elverk KF
Sunndal Energi KF, Nett
Sunnfjord Energi AS
Svorka Energi AS Nett
Sykkylven Energi AS
Sør Aurdal Energi AS Nett
Tensio TN AS (Tidligere NTE)
Tensio TS AS (Tidligere Sør Trøndelag og Gauldal)
Tinn Energi as
Trollfjord Nett As
Troms Kraft Nett AS
Trøgstad Elverk AS
Trønderenergi Nett AS
Tussa Nett AS
Tysnes Kraftlag SA Nett
Uvdal Kraftforsyning - Nett SA
Valdres Energiverk AS Nett
Vang Energiverk
Varanger KraftNett AS
Vesterålskraft Nett AS
Vest-Telemark Kraftlag As Nett
VOKKS Nett AS
Voss Energi Nett AS
Ymber As
Øvre Eiker Nett AS
Årdal Energi Kf Nett

Kompensasjon ved strømbrudd

Dersom du opplever et strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, har du som kunde krav på utbetaling fra nettselskapet (netteier). Hvor mye du får utbetalt er avhengig av hvor lenge strømmen var borte.

For å kreve kompensasjon må du kontakte nettselskapet ditt

Her kan du lese mer om dine rettigheter ved strømbrudd

Hva er forskjellen på en strømleverandør og et nettselskap?

Strømleverandøren er de du kjøper strømmen fra, mens nettselskapet er de som har ansvaret for strømnettet som frakter strømmen hjem til deg.

Du kan sammenligne en strømleverandør med en butikk som du bestiller en pakke fra, mens nettselskapet er de som bygger ut og vedlikeholder veiene, samt frakter pakken du har bestilt.