Varmegjenvinning av varmtvann

Ca. 15 % av energiforbruket går til oppvarming av vann. 80 % av varmtvannet går rett ut i avløpsvannet igjen!

Ca. 15 % av energiforbruket går til oppvarming av vann. 80 % av varmtvannet går rett ut i avløpsvannet igjen! Dette er vann fra dusj, oppvask, vaskemaskin, oppvaskmaskin osv. Hvis du har planer om nybygging eller restaurering, er den en liten ekstrainvestering å sørge for et røropplegg som kan gjenvinne mye av denne varmen.

Dette gjøres i egne varmegjenvinnere, som tar varmen fra avløpsvannet og leder oppvarmet vann i berederen. Snakk med din rørlegger hvis du er nysgjerrig på dette.

Som innlandsSpotkunde får du gratis energirådgivning, bestill innlandsSpot her