Enova-pilot

Eidsiva Marked AS, Gudbrandsdal Energi AS, Eidsiva Nett AS og Eliq AB er selskapene bak Prosjekt EnergIQ, som er opprettet i forbindelse med Enova-konkurransen «smarte målere – smartere forbrukere».

Om selskapene

Om selskapene

Eidsiva Nett og Gudbrandsdal Energi har henholdsvis 154 000 og 18 500 nettkunder. Eidsiva Marked er Norges fjerde største kraftleverandør med 130 000 kunder, fordelt over hele landet, med hovedområde i Hedmark og Oppland. Gudbrandsdal Energi har 100 000 strømkunder, og er nasjonal aktør.

Eliq har siden 2009 solgt til sammen 35 000 enheter for sanntids energiinformasjon i Sverige, herunder 15 000 under egen merkevare ELIQ og 20 000 under merkevaren IKEA Sparsnäs. Løsningen er kjennetegnet ved god design, enkel installasjon og høy kundetilfredshet. Se for øvrig eliq.io for mer mer informasjon.

ELIQ og LifeSmart

ELIQ og LifeSmart

Fra april 2016 ble Eliqs programvare integrert mot Smarte Hjem-leverandøren LifeSmarts system, og en del av prosjektets pilotkunder vil få utplassert dette nye utstyret for både sanntids energiinformasjon og energistyring. Eliq har nordisk enerett for videresalg av LifeSmart sitt utstyr.

Hensikten med Prosjekt EnergIQ er å teste teknologien i praksis, hjemme hos vanlige forbrukere. På denne måten kan en finne de mest kostnadseffektive løsningene for energireduksjon, og forhåpentligvis øke bevisstheten rundt energisparing blant forbrukerne som får dette utstyret installert. 

1 500 frivillige pilotkunder følges i perioden 2016-2021, og alle vil få smarte tips og råd om hvordan de kan redusere sitt energiforbruk. Pilotkundene vil få tett oppfølging, og månedlig sammenligning av sin forbruksendring mot tidligere års forbruk og ulike kontrollgrupper.

Utstyr

Utstyr

De 1 500 pilotkundene fordeler seg på følgende utstyr:

  • 300 med eliq Energy Online som eneste ustyr
  • 300 med eliq Energy Online og tilhørende touch-display
  • 900 med LifeSmart styringspakke (ved start får alle to styringselement, én multisensor og én tranmsitter for måleravlesing, i 2018 vil 600 av disse få tilgang til varmepumpestyring og smarte styringsalgoritmer) 

Erfaring tilsier at kunder med sanntids energiinformasjon (for eksempel Energy Online) som eneste instrumentering kan redusere sitt energiforbruk med 6%, mens kunder som har energiinformasjon og styringsmuligheter  kan redusere sitt energiforbruk med 20%.

Se for øvrig pressemelding fra enova i forbindelse med tildeling av konkurransemidler.