ELIQ, LifeSmart og bytting av strømmåler

 Innen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder få nye, automatiske målere. Dersom du har ELIQ eller LifeSmart montert på gammel måler, må utstyret flyttes over til ny måler. Her får du veiledning i hvordan dette gjøres.

Utstyr og prosedyre

Utstyr og prosedyre

Installatøren som kommer for å bytte måleren din har fått informasjon om at enkelte kunder har smarthjem-utstyr som ELIQ eller LifeSmart - men du må flytte over sensoren selv. 

Dersom du har utstyr gjennom Eidsiva, har du enten en nyere LifeSmart-sensor (type 1) eller en eldreELIQ-sensor (type 2) koblet til strømmåleren. Merk deg hvilken sensor du har og følg veiledning som passer ditt utstyr. Trenger du hjelp eller har spørsmål, kontakt Kundeservice.

Veiledning LifeSmart - type 1

Fjern sensoren fra gammel måler

Fjern sensoren fra gammel måler

 1. Ta sensoren av den gamle måleren
 2. Ta ut et av batteriene i "batteriboksen" og sett det inn igjen. Da lyser det i den grønne lampen på batteriboksen. 
Plasser sensor på ny måler

Plasser sensor på ny måler

 1. På den nye måleren finner du pulstallet til høyre for den blinkende LED-lampen. Dette tallet er merket med P, for eksempel "P 1000". Skriv ned pulstallet på en lapp (typisk 1000 eller 2000 imp/kWh) og ta vare på denne.
 2. Plasser "øyet" på LED-pulsen på den nye måleren, slik som på bildet. Du vil kanskje trenge å sette på ny dobbeltsidig tape på øyet for at det skal sitte skikkelig fast. Øyet skal sitte helt inntilt plastdekselet på måleren.
 3. Øyet registrerer riktig når det blinker i takt med LED-pulsen på måleren. Hvis det er mye lys rundt øyet vil det ikke klare å registrere lys fra måleren. 

Veiledning ELIQ - type 2

Ta av sensoren

Ta av sensoren

Ta av sensoren. For å få denne løs er det best å dreie den rundt, ikke dra.

Plasser utstyr på ny måler

Plasser utstyr på ny måler

 1.  På den nye måleren finner du pulstallet til høyre for den blinkende LED-kampen. Dette tallet er merket med "P", for eksempel "P 1000". Skriv ned tallet på en lapp og ta vare på denne. Tallet er viktig for å kunne stille inn øvrig utstyr riktig.
 2. Ta ut et av batteriene i sensoren og sett det inn igjen. Da lyser det under boksen.
 3. Plasser "øyet" over pulsdioden på den nye måleren. Den skal blinke i takt med lyset på måleren. Du vil kanskje trenge å sette på ny dobbeltsidig tape på øyet. Øyet skal være helt inntil plastdekselet. Det finnes en ekstra tape-ring i den originale emballasjen.

Oppdater brukerinformasjon - LifeSmart - type 1

Oppdater brukerinformasjon - LifeSmart - type 1
 • Åpne LifeSmart-appen
 • Klikk på Eliq Energy Meter 
 • Klikk på More oppe til høyre 
 • Klikk på Settings 
 • Skriv inn det nye pulstallet under Input That Number nederst.
 • Klikk OK

Oppdater brukerinformasjon - ELIQ - type 2

Oppdater brukerinformasjon - ELIQ - type 2
 • Gå til innstillinger (oppe i høyre hjørne). 
 • I menyen til venstre finner du Mine lokasjoner 
 • Under dine enheter vil du se Min Transmitter – trykk på alternativer 
 • I  vinduet som kommer opp, skriv inn det riktige pulstallet for din måler (1000 eller 2000) i ruten bak Pulser per kWh. Trykk på Lagre.